BABALAR İÇİN BİR Ş İ İ R

2007-06-17 15:28:00

       Bu gün, yani babalar günü Eskişehirde bir mağaza vitrrininde gördüğüm ve ilgimi çeken şiiri sizlere aktarıyorum:   B A B A M I Z   Evimizin direği Altın gibi yüreği Eşek gibi çalışır Sanki sağmal ineği         Ona biz baba deriz       O getirir biz yeriz       Bulamayız dünyada       Onun gibi bir keriz                 Varlık yoklu bilmeyiz               Sıramızı vermeyiz               Siparişler gelmezse               Babamızı sevmeyiz                        Hasta oldum diyemez                      Biz doymadan yiyemez                      Ne mankafa uşaktır.                      Yeni bir şey giyemez                                Etrafını sararız                              Köpek gibi dalarız                        &nb... Devamı

Rus Şiirinin Güneşi PUŞKİN , KUR AN HAYRANIYDI

2007-06-11 22:50:00

        PUŞKİN BİR KUR'AN HAYRANIYDI   Çok genç yaşta ölmüş bulunan, Rus şiirinin güneşi olarak bilinen dev şair ömrü vefa etseydi ‘’ Ben Müslüman’ım ‘’ der miydi, demez miydi bilmiyoruz ama, bildiğimiz bir şey var ki, Puşkin bir çok emsalleri gibi Kur’an’ın hayranlarından biriydi. Her yıl eserleri Rusya’da 15-20 milyon civarında basılmakta ve yine de isteğe cevap verilememekte olduğu söylenen Aleksandre Sergeyoviç Puşkin’in eserleri şimdiye kadar 104 yabancı dile çevrilmiş ve 400 milyon civarında basılmış bulunuyor. İşte dünyaca sevilen, beğenilen ve okunan bu dev şair, 1824 yılında mihailofskaya köyünde göz altında tutulduğu sırada Kur’an’ı okumak ve yakından incelemek fırsatı bulur. Arapça aslındaki erişilmez üsluba sahip olmasa bile , okuduğu tercüme onun şair ruhunu ürpertiyle doldurur. Kur’an ayetlerinin çağırıştırdığı fikirler ve güzellikler O’nu büyüledikçe büyüler. Manevi duygularla dolan gönlü , ilahi ufuklara doğru kanat açmaya başlar. Sonunda nur damlaları halinde yağan ilham yağmurları kendisine uzun bir şiir yazdırır. ‘’ Kur’an’ın Etkisi Altında ‘’ ismini taşıyan bu uzun şiiri, Puşkin’in, Kutsal Kitabımız hakkındaki duygu ve düşüncelerinin kalıba dökülmüş şeklidir. 38 yaşında ölmüş olan bu dev şair Kur’an’ı takdir ediyor. Fazileti karşısında boyun eğiyordu. Evet, ‘’ Fazilet odur ki; düşman dahi onu takdir etsin ‘’ ister Fransız, ister Alman, ister Amerikalı, isterse Kur’an’ın ezeli düşmanlarının Rusya’da bir Rus olsun... İşte Kur’an’ın Etkisi Altında adlı şiirinden bazı bölümler: Sabit yeryüzü sabit, Göklerse kubbe kubbe, Sensin uy yüce Yaradan; Sensin tutan öylece. ....................................... Karaları boğamaz denizler Bürünmez denizler karalarla Onların altında ezilmekten Sensin bizi koruyan Sen ..... Devamı

EĞRİNİN Sonsuz Çeşidi Vardır. Fakat DOĞRU Bir Tanedir

2007-06-10 22:22:00

        EĞRİNİN SONSUZ ÇEŞİDİ VARDIR FAKAT DOĞRU BİR TANEDİR   Matematikteki eğri çizgilerin, insan hayatındaki eğri, yanlış ve hatalı davranışların sonsuz denebilecek kadar çok çeşidi vardır. Fakat, matematikteki doğru çizginin bir tane olduğu gibi insanların davranışlarında da gerçek ve doğru olan yalnızca bir tanedir. Din alanında da böyledir ve böyle olmalıdır. Ama uygulamada tuhaf ve mantık dışılıklar da gündemde. İki türlü din yaşantısı, yorumu ve uygulamaları var hayatımızda. Birincisi klasik,  kişilerin yani mezhep imamlarının  yorum ve uygulamalarına dayalı, geleneklerin dinleştiği; bir ölçüde hurafelerden kendini kurtaramamış, hadislerin  sahih ve uydurma olup olmadığına dikkat edilmeden kabul edildiği geleneksel din yaşantısı. Diğeri  son 20 yıldır, öne çıkmağa başlayan, kişilere değil Kur'an'a endeksli, gerçeği bulma ve uygulama  ağırlıklı , araştıran inceleyen Müslümanlık anlayışı. Bu geleneksel ve geleneklerin dinleştirildiği dini çevrelerde dikkati çeken bir uygulamayı burada arzediyorum: Bazı sayın ve isimlerinin önlerinde Profesör, Doktor, Doçent gibi ünvanlar da bulunan zatlar; televizyon programlarında dinleyicilerinin, bazı gazetelerde de okuyucularının sorularına cevap veriyorlar:  '' Bu konuda doğru .... mezhebine göre şöyledir, .... mezhebine göre şöyledir, .... mezhebine göre böyledir.......  ''   Bir konuda ve dini konularda bir çok doğru olmaz. Doğru bir tanedir. Bu doğru da dini konularda Kur'an'da belirlenen veya Kur'an hükümlerine ve  ruhuna uygun sünnet ve hadislerdedir. Bunları araştırıp bulmak gerekir.                             ... Devamı

KIYAMETİN ALAMETİ OLUR MU ?

2007-06-01 22:10:00

              KIYAMETİN  ALAMETİ  OLUR  MU  ?         Meydana geldiğ anda,  hayatta bulunan  bütün canlıların yok olup aynı zamanda tüm ölülerin,   hesaba çekilmek üzere tekrar diriltidikleri güne kıyamet denir. Ahiret hayatının ilk aşamasını oluşturur.          Haşr ( kıyamette insanların toplanması ), Hesap, Mizan ( haşrolunan yerde  herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adalet ölçüsü ), Cennet, Cehennem gibi olayların hepsi bu günün gündemleridir. Kur'an bu konulara çok önem vermiştir.  Tamamı 6236 ayetten oluşan Kur'an'ın yaklaşık üçte birinde bu konular işlenir.        Yalnızca kıyamet kavramı olarak ele aldığımızda Kıyamet kelimesinin Kur'an'da 70 defa geçtiğini, kıyametle ilgili  yaklaşık 400 ayetin bulunduğunu görüyoruz.        Kur'an'ın kıyamet olayına verdiği önemin bir göstergesi de  70 defa geçen kıyamet kelimesi yanında; bu olaya 17 farklı isim daha vermesidir. Bu isimler Türkçe karşılıkları olarak: Kalkış, Diriliş Günü - Saat -  Son Gün - Gelecek Hayat  - Din Günü - Hesap Günü - Karar Günü - Toplanma Günü - Sonsuzlaşma Günü - Diriliş Günü - Pişmanlık Günü - Kusurların Ortaya Çıktığı  Gün - Şaşırtan Felaket - İnsanı Dehşete Düşüren Felaket - Her Şeyi Kuşatan Felaket - Büyük Hakikat - Büyük Olay.       Kıyametin Meydana Gelişinin Anlatılmasına Örnekler:        Kur'an  Kıametin oluş şeklini bir çok sure ve ayette ayrıntılı olarak açıklar:       '' Ey İnsanlar Rabbinize  (sığınıp) korunun; çünkü o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir !         Onu göreceğiniz gün, her emzikli emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın taşıdı... Devamı

KUR' AN HAYATIMIZIN NERESİNDE ?

2007-05-27 12:34:00

        BENİM HALKIM KUR'AN'ITERK ETTİ    Kur’an, peygamberin kıyamet günü Allah’a şöyle şikayette bulunacağını söyler:    “Peygamber diyecek ki: “Ey Rabbim! Benim halkım bu Kur’an’ı terketti.” (Furkan; 25/30)   Ayette geçen “Kur’an-ı mehcur” tabiri terk edilmiş, bir kenara atılmış, bırakılmış, uzaklaşılmış Kur’an demek… Peygamber rabbine hangi halkı şikayet edecek dersiniz? Kim bu Kur’an’ı bir kenara atan halk? *** Elinize aldığınız herhangi bir mushafın üzerinde “Kur’an-ı azim” veya “Kur’an-ı Kerim” yazar.   Büyük, şanlı, asil Kur’an; içinde insanlığın şerefi ve itibarı olan, kemikleşmiş değer ve ilkeleri bulunan, onları ısrarla vurgulayan, insanlığa sürekli bunları hatırlatan (zikr), temel değerlerinin (hablun min’ennâs) savunucusu, vicdanının sesi (basâiru li’nnâs) olan Kur’an demek…   Ne asil bir isim…   Demek artık şöyle okuyacağız: Kur’an-ı mehcur…   “Geçip giden varsa İslam’ın şu çiğnenmiş diyarından”, viran olmuş yurtların, metruk binaların, ot basmış evlerin örümcek bağlamış duvarlarında asılı duran, artık bir manası kalmamış, bunun için de dönüp bakmaya gerek olmayan, terkedilmiş, bir kenara atılmış, kendi haline bırakılmış Kur’an demek… Ne hazin bir isim… *** “Kur’an Mekke’de nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” diye meşhur bir söz var… Kur’an’ın tarihteki serancamını adeta özetliyor: Nazil oldu… Okundu… Yazıldı… Peki nerede anlaşıldı? Nerede yaşandı? O niye yok? Manidar değil mi? *** Kendinizi bir yoklayın.   En son ne zaman Kur’an’ı okudunuz demiyorum, ne zaman dediğini anlamaya çalıştınız?   Yani Kur’an’ı en s... Devamı

KUR 'AN' IN ANLATIMINDAKİ DAĞINIK GÖRÜNTÜ

2007-05-26 19:04:00

      ANLATIMDAKİ DAĞINIK GÖRÜNTÜ        KUR’ANIN TERTİP ÖZELLİĞİ            Kur’an daha önce de belirttiğimiz gibi, 22 ylıdan fazla bir sürede yani 22 yıl 2 ay 22 gün devam eden sürede parça parça inmiştir. Sure ve ayetlerin dizilişi bu iniş sırasına göre değil, Peygamberimiz tarafından yine vahiyle yapılan bir düzenlemeye göredir. Kur’an’da bu gün art arda bulunan sure ve ayetlerin aralarında,iniş süreleri bakımından birkaç , hatta birkaç senelik zaman farkı olanlar vardır. Kur’an mevcut düzeni bakımından, insanlığın bildiği tanıdığı tüm kitap örneklerine aykırı bir özelliktedir. Kur’an’ın diğer kitaplar gibi bir önsözü yoktur. Ve yine diğer kitaplarda olduğu gibi, sınırlı konuları içeren bir bölümlenme ve konu başlıkları yoktur.      Farklı konulu ve amaçlı ayetlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur Öğüt ayetlerinden sonra mücadele ve savaşa ( cihad ) çağrı ayetleri, ondan sonrada hukuk kuralları ile ilgili bir ayet, daha sonra da herhangi bir peygamberin hikayesi ( kıssa ) gelebilmektedir. Bu ve benzeri özellikler ile de alışılmış yazı kurallarına ve bilinen tertip şekillerine uymamaktadır.      Örnek olarak Kur’an’ın 10. sırasında yer alan YUNUS suresi inceleyelim: Bu surede, 1. ve 36. sureler arasında toplam 36 ayetle inkarcıların Kur’an hakkındaki şüpheleri ve bunlara verilen cevaplar ile şüphelerin iptali konusu işlenirken, 37. ayette inanmayanlara Kur’anla meydan okumaya geçilmekte ve bu anlatım 20 ayetle devam etmektedir.          " De ki : ‘ Sizin ortak koştuklarınızdan yaratmayı önce yapacak, öldükten sonra da çevirip tekrar yapacak var mı ‘ ? De ki : ‘ Allah, mahlukatı ( yarattıklarını ) önce yaratır, sonra çevirir yine yaratır. Artık nasıl saptırılırsınız ? ... Devamı

ŞİRK SEBEPLERİ - III

2007-07-03 23:24:00

                Sonradan 39 sırada nüzul olan, yani Allah’tan inen ve Kur’an’ın 7. sırasındaki A’râf suresinde şirke kesin ve yoğun hücum başlar:           " Allah’tan başka Velî ( koruyucu, dost ) edinilmemesi " emredilir. ( 7 / 3 ) Çünki;      " Allah’tan başka tapılanlar, ölüm sırasında hiçbir şey yapamaz, kaybolup giderler. "  ( 7 / 37 )          İsrail oğullarının buzağıyı tanrı edinmeleri olayı anlatılır. Bu işin cahillere özel bir davranış olduğu belirtilir. Onun yol göstermediği, konuşmaktan bil aciz olduğu belirtilir. ( 7 / 148 )            Bu uzun surenin sonlarına doğru putlara hücum şiddet kazanır.          " Kendileri yaratılmış olup bir şeyleri yaratamayan şeyleri mi ortak koşuyorlar ? Oysa onlar ( putlar ) ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımı olur. Onları doğru yola çağırırsanız size uymazlar; çağırmanız da susmanız da onlar için birdir. Allah’tan başka taptıklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer doğru sözlü iseniz onları çağırın da size gelsinler bakalım. Onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var, ya da görecek gözleri mi var, veya işitecek kulakları mı var ? De ki : O taptıklarınızı çağırın, hadi bana tuzak kurun, göz açtırmayın. Çünkü benim Velî’m ( koruyucum ) Kitabı indiren Allah’tır. O iyileri dost edinir. Ondan başka taptıklarınız kendi kendilerine yardım edemezler ki size yardım etsinler. Onları doğru yola çağırırsanız duymazlar, sana baktıklarını görürsün, oysa görmezler. " ( 7 / 191 – 198 )      Sonra da şirkin en yaygın şekli olan Allah’ı bir yaratığa benzetmek. O’nun eş ve çocuğu olduğunu zannetme inanışı reddedilir. ( 72 / 3 ve 7 ayet ) Allah zarar verme... Devamı

ŞİRK SEBEPLERİ - II

2007-07-03 23:28:00

          Dış Etkenler     Sıra No: S E B E P L E R Kaç Defa Geçtiği    1 TAKLİT Gelenek Görenek 18         12           6    2 ŞEYTANIN ALDATMASI   8    3 CEBR ( ZORLAMA )   5    4 BASKI   3    5 REFAH   3 T O P L A M ................................... 37        Geçmişleri taklit etmek, şirkin tarihi sebebi sayılabilir. Kur’an’ın ısrarlı hücumlarına hedef olan zihniyetlerden bir de bu olmuştur.               " (...) Ya babaları bir şey akıl edemeyen, ve doğru yolda olmayan kimse idiyseler ? " ( 2 / 170 )       Çevreyi taklit ( görenek ) sebebi ile şirke düşmeye ise, İsrail oğullarının, komşu müşriklere bakarak etkilenmelerini örnek verebiliriz.          " Ey Musa ! Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap. " ( 7 / 138 )      Hüküm ve otorite sahiplerinin fiili baskıları şirkin devamının sebeplerinden birini teşkil eder. Firavun Hz. Musa’ya:           " Benden başkasını tanrı edinirsen, elbette seni zindanlık ederim. " ( 26 / 29 )      Refah ve lüks içinde yaşayış, bazan insanları Allah’tan uzaklaştırabilmektedir. Şükürsüz refah sahipleri azarak, Allah’ın kulu olduğunu unutur; içinde bulunduğu nimetleri kendi gücü ile elde ettiği zannına kapılır.           " (...) Allah’ın önceleri, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi ? " ( 28 / 78 )        İnsanlara her türlü kötülüğü telkin eden Şeytan, şir... Devamı

ŞİRK SEBEPLERİ - I

2007-07-03 23:31:00

    KUR'AN'DA ŞİRK SEBEPLERİ                    Ulûhiyyetin özelliklerinden birini bağımsız olarak, bir başkasına tanıyan herkes, Kur’an nazarında müşriktir. Kur’an, şirkin tanrılarını ‘ yok olanlar, ölüler ‘ diye niteliyerek hiçlik derecesine indirmiş, onlar için ‘ dolaşan kuru isimler ‘ olmaktan öte bir gerçeklik vermemiş, kısaca; Delilleri ile müşrikleri her taraftan kuşatmış, onların saklanacağı hiçbir delik bırakmamış, Tanrılarının bir çekirdek kabuğuna bile, gerçekte sahip çıkamayacaklarını, Hatta bir sineğin zararını bile önleyemeyeceklerini,     Kafalarına vurmuştur. Şirke hiç yer bırakmadıktan sonra zavallı müşriğin acı durumunu kendine özel  İfadesi ile şöyle belirtmiştir:         '' Her kim Allah’a şirk koşarsa, sanki o gökten düşüyor da kendisini kuşlar kapışıyor, veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor. ‘ ( 22 / 31 )         Kur’an şirk sebeplerini dört ana grupta toplamaktadır:     ---- Müşriklerle ilgili sebepler ---- Dış etkenler ----Resul ve müminlerle ilgili bahaneler ---- Putlarda düşünülen özellikler.   Müşriklerle İlgili Sebepler     Sıra No: S E B E P L E R Kaç Defa Geçtiği 1 DÜŞÜNMEMEK Akıl etmemek Zan ve tahmine uymak Peşin hüküm 10         4         4         2 2 KİBİR 6 3 ALLAH’I BİR YARATIĞA BENZETME 5 4 BİLGİSİZLİK 3 5 ŞÜPHECİLİK 3 6 HEVÂ VE HEVES 2   T O P L A M ................................. 29       Bir çok durumda müşrikler, düşünmemek ve a... Devamı

ŞİRK ÇEŞİTLERİ

2007-07-03 23:35:00

    KUR'AN'DA ŞİRK ÇEŞİTLERİ        Büyük şirk: Yaratıcı ile yaratılanın birbirine karıştırılması şeklidir. Dini ve aklî herhangi bir gerçeğe ve bilgiye dayanmaz. Yaradılışa ters asılsız bir iftira ve yalandır. Aynı zamanda bir sapkınlıktır.     Küçük şirk: Müslüman bir kişinin dini bazı iş ve davranışlarında, Allah’ın dışındaki bazı kişilerin rızasını hesaba katmasıdır .      Kur’an’da küfür odak bir kavramdır. Küfür ve şirk kavramları arasında sıkı bir bağlantı ve anlam paralelliği vardır. Her şirk küfür olsa da, her küfür bir şirk değildir. Çünkü küfrün kapsamında müşrikler, yahudiler, hıristiyanlar, mutlak inkarcılar ve münafıklar da dahildir. Yani küfür şirkten daha genel bir kavram olduğundan kapsamına, tekzib, inkar, ve nifak gibi konular da girmektedir.        u Tekzib : ( Dini Yalanlama )          Peygamberlerin ve ayetlerin yalanlanmasıdır.      .......................................      Tekzib sonuçları itibariyle şirkten farksızdır. Zira şirk insanın bütün davranışlarını boşa çıkarır ve kişiyi Allah’ın bağışlamasından mahrum eder. İki ayette, şirk kelimesi anılarak " Allah’ın kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamayacağı ve şirkin dışında ve altında bulunan günahları ise isterse affedeceği " belirtilir. ( 4 / 48 , 116 ) Tekzib nankörlüğün yani küfrün en aşırı ve uç noktasında bulunmaktadır.        u Nifak ( Gizli İnançsızlık )     Nifak illetine tutulan kişi Münafık diye isimlendirilmektedir. Kur’an’da 37 ayette münafıklardan bahsedilmektedir..            Münafık, gerçekte kafir olmakla beraber bir takım menfaat, korku ve endişelere dayanarak müslümanları aldatmak, amacıyla mümin olduğunu söyleyen kişilere denmektedir. &... Devamı

KUR' AN İNANMAYANLARI ANLATIYOR

2007-07-03 23:16:00

    İNANMAYANLAR (Kâfirler)       Kur’an’ın inanma davranışını iman, inananları mü’min diye isimlendirmiş olduğunu daha önce belirttik. İnanmama davranışını küfr ( dilimizdeki söylenişi ile küfür ) diye isimlendirmiş ve inanmayanları ise geniş bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Kur’an’da inanmayanlara inananlardan çok daha fazla yer verilmişt         Küfr ( Dilimizdeki söylenişi ile küfür )         Küfr kelimesi Kur’an’da toplam 536 defa geçmektedir.     Özetle ifade edilecek olursa Kur’an’ın inişi esnasında,Arap muhatapları tarafından küfr kelimesine, Örtmek, gizlemek, Nankörlük etmek, Bir hakkı inkar etmek, Allah’a isyan ve O’ nun ayetlerini inkar etmek gibi anlamlar yüklenmiştir.        ..........................................................             Kâfir, Yüce Allah’a, O’ nun ayetlerine ve elçilerine karşı olumsuz tutum takınan; kalbini hakka karşı perdeleyip, örten ve Allah’ın nimetlerini ve yüce gerçekleri görmemezlikten gelenlere denir.             Küfr Kelimesine Kur’an’da yüklenen anlamlar      u Nankörlük      İlahi gerçeklerin ve nimetlerin örtülmesi anlamını kapsar. Küfür , Allah’a karşı yapılan bir nankörlüktür.              u Şirk Allah’ın özelliklerinden birini bağımsız olarak bir başkasına tanımaktır.   Bu durum; --- Allah’a şirk yani ortak koşulan varlıkları, Allah’a eşit tutmak, --- Onları bir takım yarı tanrılar saymak, --- Yaratmada katkısı olmayan şefaatçiler sanmak, --- İbadete hedef olmadığı halde Allah gibi emir ve y... Devamı

KIYAMET ANİDEN GELECEKTİR !

2007-05-24 13:28:00

      KIYAMET ANİDEN GELECEKTİR !         Meydana geldiğ anda,  hayatta bulunan  bütün canlıların yok olup aynı zamanda tüm ölülerin,   hesaba çekilmek üzere tekrar diriltidikleri güne kıyamet denir. Ahiret hayatının ilk aşamasını oluşturur.          Haşr ( kıyamette insanların toplanması ), Hesap, Mizan ( haşrolunan yerde  herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adalet ölçüsü ), Cennet, Cehennem gibi olayların hepsi bu günün gündemleridir. Kur'an bu konulara çok önem vermiştir.  Tamamı 6236 ayetten oluşan Kur'an'ın yaklaşık üçte birinde bu konular işlenir.        Yalnızca kıyamet kavramı olarak ele aldığımızda Kıyamet kelimesinin Kur'an'da 70 defa geçtiğini, kıyametle ilgili  yaklaşık 400 ayetin bulunduğunu görüyoruz. Kur'an'ın kıyamet olayına verdiği önemin bir göstergesi de  70 defa geçen kıyamet kelimesi yanında; bu olaya 17 farklı isim daha vermesidir. Bu isimler Türkçe karşılıkları olarak: Kalkış, Diriliş Günü - Saat -  Son Gün - Gelecek Hayat  - Din Günü - Hesap Günü - Karar Günü - Toplanma Günü - Sonsuzlaşma Günü - Diriliş Günü - Pişmanlık Günü - Kusurların Ortaya Çıktığı  Gün - Şaşırtan Felaket - İnsanı Dehşete Düşüren Felaket - Her Şeyi Kuşatan Felaket - Büyük Hakikat - Büyük Olay. Kıyametin Meydana Gelişinin Anlatılmasına Örnekler:        Kur'an  Kıametin oluş şeklini bir çok sure ve ayette ayrıntılı olarak açıklar:       '' Ey İnsanlar Rabbinize  (sığınıp) korunun; çünkü o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir ! Kıyametin Meydana Gelişinin Anlatılmasına Örnekler:        Kur'an  Kıametin oluş şeklini bir çok sure ve ayette ayrıntılı olarak açıklar:       '' Ey İnsanlar Rabbinize  (... Devamı

KUR' AN İNANANLARI ( MÜMİNLERİ ) ANLATIYOR

2007-05-18 12:26:00

      KUR'AN'DA  MÜMİNLER          Müminler İle İlgili Olarak Kur’an’da Ele Alınan Konular         Sıra No:   K   O   N   U   L   A  R Kaç Defa Geçtiği       1 MÜMİNLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ       46      2 MÜMİNLERİN TEVRAT VE İNCİL’DE BAHSEDİLEN ÖZELLİKLERİ       29      3 MÜMİNLERLE  KÂFİRLERİN  KARŞILAŞTIRILMASI       25      4 MÜMİNLERİN  TEVEKKÜLÜ  ( Allah’tan gelene razı olma )       23      5 MÜMİNLER İÇİN FİRAVUNUN KARISININ ÖRNEK  GÖSTERİLMESİ       22      6 MÜMİNLERİN  ALLAH  YOLUNDA HARCAMALARI       20      7 ALLAH’IN  MÜMİNLERE  VAADİ        19      8 MÜMİNLERİN NAMAZI       12      9 MÜMİNLERİN TEFEKKÜRÜ, TESBİHİ VE ALLAH’I ANMALARI       10    10 MÜMİNLERİN  ÖLÜMÜ         9    11 ALLAH  MÜMİNLERİN  YARDIMCISIDIR         8    12 MÜMİNLERİN  DOSTLUĞU         5    13 MÜMİNLE  MÜNAFIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI         3    14 MÜMİNLERİN  GECESİ         2    15 MÜMİNLERİN  CİHADI ... Devamı

İNSANIN SOSYAL ZAAFLARI - II

2007-05-17 20:47:00

    Ayıplama,  kınamak, bir mecliste  ( toplulukta ) birisini kaş göz işaretleri ile küçük düşürmek, anlamında bir  sözdür.  "  Onlarla  ( müminlerle )  karşılaştıklarında kaş göz hareketi ile alay ederlerdi. Yandaşlarınadöndüklerinde inananlarla alay etmenin  zevkini tadarlardı.  "  ( 8   Kötü lakap takma,  kibrin göstergesi bir davranıştır. Toplumdaki fertlerin birbirlerine karşı nefret etmelerine ve düşmanca tavır almalarına sebep olur.   "  (...) Kötü lakaplarla sataşıp atışmayın. İmandan sonra fâsıklık ( günahkarlık ) ne kötü addır. (...)   ( 49 / 11 )   Yalan;  bir şeyin mevcut halinin aksine bir haber vermektir.   "  (...) Siz zandan başka bir şeye uymuyor ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. "( 6 / 148 )   "   Onlar ki, yalan yere şahitlik etmezler (...)  ( 25 / 72 )   İftira , Toplumda büyük bela ve zararlara sebep olan, insanın şerefini ihlal  eden suçlardan biri olması sebebiyle Kur’an, buna giden yolları kapatmak amacıyla günahkarların getirdikleri haberlerin iyice araştırılmasını  tavsiye etmektedir.   "  Ey iman edenler !  Eğer fâsıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.  "   ( 49 / 6 )   Koğuculuk, --   Fesatlık yapmak, --  Ara bozmaya gayret etmek amacıyla şahıslar   arasında söz götürüp, getirmek, --  Sözü yalanlarla süslemek,  anlamındadır.        Fesat, bozulma ve bozgunculuk anlamlarında bir kelimedir. Kur’an bu zaafımızın yaratılıştan olduğuna işaret etmektedir          " Hatırla ki: Rabb’in meleklere, ‘ Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ‘ dedi. Onlar, ‘ Biz hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip d... Devamı

İNSANIN SOSYAL ZAAFLARI

2007-05-17 11:32:00

    İNSANIN SOSYAL ZAAFLARI       Sosyal Zaaflar          Allah, insanı yeryüzünde halife olarak seçmesi sebebiyle çok değişik ve çok boyutlu ruhsal niteliklerle donatmıştır. Canlılar içinde hayvanların oluşturduğu bazı küçük gruplar dışında insan gibi toplum oluşturan başka varlıklar bulunmamaktadır. Toplum oluşturmak ise , büyük oranda insanın doğasından gelen bir ihtiyaçtır. Çünkü her insan yalnız başına ihtiyaçlarını gidermede, bir çok zorluklarla karşılaşmasının yanında, psikolojik olarak da dertlerine ortak olan, sevinçlerini paylaşan bir hemcinsine muhtaçtır. Bu gibi biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar, insanın sosyal bir varlık olmasını zorunlu kılmıştır. Bu yaradılış özelliği sebebiyle yaşamı boyunca diğer insanlarla bir arada bulunmak, onlarla iletişim içinde olmak zorundadır. İşte bu sosyal birliktelik onu hiçbir yaratıkta görülmeyen biçimde çok boyutlu ve karmaşık davranışlara sahip kılmıştır.       ............................        Böylece yaradılış zorunluluğu olarak kurduğu toplum da kendisi gibi karmaşık bir özellik arz etmekte ve geniş bir ilişki ağı halinde karşımıza çıkmaktadır. Bu iş birliği ve alışveriş hem maddi ve hem de manevi alanda olmaktadır. Bu sebepten insan yaşadığı topluma sıkıca bağlanmakta, toplumun tüm norm ve değerleri kendisini etkilemektedir. Dinini, dilini, giyimini, kuşamını,estetik anlayışını, ahlak kurallarını, zevklerini büyük oranda içinde yaşadığı toplumun norm ve değerleri tayin etmektedir. Zaten bu günkü ilimde , insanın davranışlarını etkileyen unsur olarak genetik yani kalıtımdan sonra çevreyi etkin olarak kabul etmektedir.   ...........................      Davranışlarımızın temelinde, birer itici güç olarak, toplum aracılığı ile oluşan taklit, telkin, örf-adet ve şartlanmanın büyük oranda etkisi bulunmaktadır. İnsanın alışık olmadığı kendisine yakın bulmad... Devamı

İNSANIN ÜSTÜN VE İYİ YÖNLERİ

2007-06-28 18:19:00

        İNSANIN  ÜSTÜN  VE İYİ  YÖNLERİ     Sıra No: KONUYA İLİŞKİN MESAJ Kaç Defa Geçtiği    1 Yerde gökte her şey insanın hizmetine verildi.   25    2 İnsan yeryüzünde Allah’ın Halifesidir     9      3 İnsanın üstünlüğü     9    4 İnsana iyi – kötü iki yön gösterildi. Sonra da ona yolu kolaylaştırıldı.     8      5 Meleklerin hepsi insana secde ettiler iblis etmedi     5    6 İnsanın davranışlarına göre dereceleri vardır.     4    7 İnsana iyilik ve kötülük duyguları ilham edildi     1    8 Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer     1 TOPLAM .....................................................................   62     Örnek ayetler : " Biz insanı, gerçekten en güzel bir şekilde yarattık. " ( 95 / 4 ) " Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı. Sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah’tır sizin Rabbiniz. Alemlerin rabbi olan Allah ne kadar yücedir. " ( 40 / 64 ) " 0, yer küreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar oluşturdu ki varacağınız yere varabilesiniz. Gökten bir ölçüye bağlı olarak su indirmiştir, O, o suyla biz ölü bir beldeyi hayata kavuşturduk. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Tüm çiftleri de yaratan O, dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi. Ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra oraya kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayarak şöyle diyesiniz: Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin. Yoksa biz bun... Devamı

KUR' AN İNSANI ANLATIYOR

2007-06-28 21:00:00

      KUR'AN İNSANI ANLATIYOR         Kur’an, kendi ifadesi ile insanlara ve cinlere inmiştir. Cinler konusunda Kur’an’da fazla bir bilgi yoktur. Biz insanların algılayamayacakları başka bir boyuttadırlar. Ama insanlar konusunda geniş bir bilgi vardır Kitabımızda.       Konuyu net ve özet olarak  bir çizelgede görelim:   İNSANIN  YARATILIŞI İnsan Nasıl Yaratıldı ?     Sıra No: KONUYA İLİŞKİN MESAJLAR Kaç Defa Geçtiği 1 İnsan nesli bir damla sudan yaratılıyor. 25 2 İnsan topraktan / çamurdan yaratıldı. 13 3 İnsanın halden hale geçirilerek yaratılış safhaları 7 8 Allah insanı en güzel bir şekilde yarattı 5 4 İnsan bir erkek ve bir dişiden yaratıldı. 4 5 İnsanın yaratılışında ibretler vardır. 3 6 İnsanı yaratan madde değil Allah’tır. 3 7 İnsanı Allah yarattı 3 8 Allah sizi bir tek candan yarattı sonra ondan eşini meydana getirdi 2 9 İnsan kıyamette tekrar yaratılıp, diriltilecektir. 2 10 Siz de O’ nun yarattıklarından birer insansınız. 1 11 İnsan bitki gibi yerden bitirildi 1 T O P L A M ........................... 69   " Ey İnsanlar ! Ölümden sonra dirilme konusunda şüphe içinde olabilirsiniz. Ama şu bir gerçek ki, biz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan,/ döllenmiş bir karışımdan, sonra ne olduğu kısmen belli belirsiz bir et parçasından yarattık ki, size açık seçik beyanda bulunalım. Ve sizi rahimlerde, belirlenen bir süreye kadar dilediğimiz şekilde bekletiyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz. Daha sonra da tam kuvvetinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Bununla birlikte içinizden bir kısmı öldürülüyor, yine içinizden bir kısmı ilimden sonra bir şey bilmesin diye ömrün en basit ve düşük noktasına geri gönderi... Devamı

SURE İSİMLERİNİN ANLAMLARI - II

2007-06-26 14:37:00

      Sure No: SURENİN ADI Anlamı Nüzul Sırası 86 Et-Târik Gece çıkan 36 87 El-A’lâ En yüce 8 88 El-Ğâşiye Yıkım 68 89 El-Fecr Gün ağrısı 10 90 El-Beled Yöre 35 91 Eş-Şems Güneş 26 92 El-Leyl Gece 9 93 Ed-Duhâ Gündüz 11 94 El-İnşirâh Açılma 12 95 Et-Tîn İncir 28 96 El-’Alâk Yapışkan nesne-Sülük 1 97 El-Kadr Kudret-Değer 25 98 El-Beyyine Delil-Kanıt 100 99 Ez-Zelzele Zelzele 93 100 El-Âdiyât Koşanlar 14 101 El-Kâri’a Yıkım 30 102 Et-Tekâsür Çoğalma 16 103 El-Asr Çağ-Asır 13 104 El-Hümeze Çekiştirici 32 105 El-Fîl Fil 19 106 Kureyş Köpek balığı 25 107 El-Mâ’ûn Yardım 17 108 El-Kevser Bereket 15 109 El-Kâfirûn Kafirler-İnançsızlar 18 110 En-Nasr Yardım 114 111 El-Mesed Lif 6 112 El-İhlâs İçtenlik 22 113 El-Felâk Felek- Tan zamanı 20 114 En-Nâs İnsanlar 21   NOT : Bloğun kayıt sistemi uzun çizelgeleri kayıt etmekte zorlandığı için          çizelge ikiye bölünerek yayınlanmıştır.        ... Devamı

SURE İSİMLERİNİN ANLAMLARI - I

2007-06-26 14:38:00

      SURE İSİMLERİNİN ANLAMLARI       Kur’an surelerin nüzul yani Allah’tan inme sıraları bu gün elimizdeki Kur’an’da yer alışlarında farklıdır. Bunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Aşağıdaki çizelgede bu sıralar ile birlikte Sure isimlerinin anlamları da bulunmaktadır.   Sure No: SURENİN ADI Anlamı Nüzul Sırası 1 El-Fâtiha Açıcı 5 2 El-Bakara İnek 87 3 Âli ‘İmrân İmran Soyu 89 4 En-Nisâ Kadınlar 92 5 El-Mâide Sofra 112 6 El-En âm Hayvanlar 55 7 El-A’râf Tepeler 39 8 El-Enfâl Doyumluklar 88 9 Et-Tevbe Tevbe (Uslanma) 113 10 Yûnus Yunus 51 11 Hûd Hûd 52 12 Yûsuf Yusuf 53 13 Er-Ra’d Gök gürültüsü 96 14 İbrâhîm İbrahim 72 15 El-Hicr Kayalık 54 16 En-Nahl Arı 70 17 El-İsrâ’ İletilme 50 18 El-Kehf İn 69 19 Meryem Meryem 44 20 Tâhâ Tı,He harfleri 45 21 El-Enbiyâ’ Bildiriciler 73 22 El-Hacc Dolanım 103 23 El-Mü’minûn Müminler (İnançlılar) 74 24 En-Nûr Işık 102 25 El-Furkân Ayırdeden 42 26 Eş-Şu’arâ’ Ozanlar (Şairler) 47 27 En-Neml Karıncalar 48 28 El-Kasas Hikayeler (Anlatılar ) 49 29 El-‘Ankebût Örümcek 85 30 Er-Rûm Roma 84 31 Lukmân Lokman 57 32 Es-Secde Secde (Yükünç) 75 33 El-Ahzâb Bölünmüşler 90 34 Sebe’ Saba 58 35 Fâtır Ayırıcı 43 36 Yâsîn Ye,Sin Harfleri 41 37 Es-Saffât Saflar,diziler 56 38 Sâd Sad Harfi 38 39 Ez-Zümer ... Devamı

KUR' AN' A KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

2007-06-21 23:10:00

      KUR'AN'A KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Kur’an’a Karşı Yükümlülükler Toplam olarak 105 ayette ele alınmıştır. Kur’an insanlara gelmiştir., Bu sebeple, insanların O’na karşı görevleri ve yükümlülükleri söz konusudur.        Kur’an’a İman Etmek: ( 94 ayette  )     Dinde iman yani inanmak en önde gelen yükümlülüktür. Dinimizin inanç esaslarından biri de Kur’an’a inanmaktır. Bu husus Kur’an’da 94 kadar ayette işlenmiştir.     Örnekler:     " Ey inananlar, Allah’a, Resulüne, Resulüne indirdiğimiz Kitaba inanın (... )" ( 4 / 136 )     " limde ileri gidenler: ‘ O’ na inandık, hepsi Rabb’imizin katındandır. ‘ derler. (... ) " ( 3 / 7 )     " Ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da O Kur’’an’ın Rabb’inden gelen gerçek olduğunu bilsinler de O’ na inansınlar; böylece kalpleri O’ na saygı duysun. (... )  ( 22 / 534 )                Kur’an’ı Okumak ve O’ nunla Amel Etmek ( İş ve davranışlarını düzenlemek ) - 10 ayette -                     Kur’an, sadece Arapça orijinalinden okunup dinlenen bir nağmeden, lâhuti ( İlâhi – Allah’la ilgili ) bir sesten ibaret değildir; gerçekleri insanlara bildiren bir söz, bir Kitap’tır. Hz. Peygamberimizin şahsında bütün insanlara hitap etmektedir.        Örnekler:       " O Kitâb’tan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. ( ...) " ( 29 / 45 )       " Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. (...) " ( 43 / 43 )      " Allah’ın Kitâbını ... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - IV

2007-06-18 20:10:00

          Kur’an’ın Dili Ve Üslubu İle İlgili Olanlar   Sıra No: İSİM VE SIFAT A N L A M I KAÇ DEFA GEÇTİĞİ 1 El- Arabî Lisân Arabî Lisân Arabî Mübîn Kur’an Arabî Hükm Arabî ARAPÇA Dili Arapça Dili açık Arapça Arapça Kur’an Arapça hüküm 10 2 El- Mesânî KATLANAN, TEKRAR EDİLEN 2 3 Müteşâbih ANLAMI KAPALI 2 3 .............................................................. T O P L A M I .................................. 14         Ele aldığı her önemli konuyu tüm yönleri ve tüm detayları ile işleyen, anlatan, açıklayan Kur’an ; kendisini de daha önce açıkladığımız gibi üç ana başlıkta toplanan 64 adet farklı isim ve sıfatla, toplam 404 ayette tanımlamıştır. Buraya kadar konunun isim ve sıfat boyutunu ele aldık.     Şimdi gelelim Yüce Kitabımızın diğer özelliklerine:,         Kur’an’ın Diğer Özellikleri    Kur’an’ın Kendi Gerçekliğini bildirmesi   ( 10 ayette )          Kur’an 8 ayette kendi üzerine yemin ederek kıymet, önem ve yüksek makamına işaret etmiştir.       Örnekler :" Kâf, Mecîd ( Yüce, şanlı ) Kur’an’a yemin ederim " ( 50 / 1 ) " Yâ Sîn, O hikmet dolu Kur’an’a yemin ederim. " ( 36 / 2 ) " Apaçık Kitâba yemin olsun. " ( 43 / 42 )   Ve şu 2 ayette dikkat çekici açıklama ve ifadeler kullanılmıştır: " Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu baş eğmiş çatlamış görürdün. " ( 59 / 21 ) " Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü, veya arzın parçalandığı, veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı ( .... ) " ( 13 / 31 )    Kur’an’ın Peygamberimize Gelişi   ( 10 ayette )... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - III

2007-06-18 20:13:00

          Kur’an’ın İndiriliş Amacı İle İlgili İsim Ve Sıfatlar   Sıra No İSİM VE SIFAT ANLAMI Kaç Defa Geçtiği 1 Er- Rahmet ALLAH’IN LÜTFU, İHSANI 16 2 Beyân Beyyine El- Beyyinât El- Mübîn Mübeyyinât Tibyân AÇIKLAMA APAÇIK DELİL APAÇIK DELİLLER APAÇIK AÇIKLAYICI SON AÇIKLAMA 15 3 El – Hükm El- Hikme El- Hakîm El- Muhkeme Muhkemât HAKİMİN HÜKMÜ, KARARI DERİN VE FAYDALI BİLGİ DOĞRUDAN BAŞKA SÖYLEMEYEN SAĞLAM SAĞLAMLAR 8 4 El- Mev’iza YOL GÖSTERİCİ, ÖĞÜT 5 5 El- Hüdâ DOĞRU YOLA HİDAYETE ERDİREN 5 6 El- Fasl Tafsîl El- Mufassal HAK İLE BÂTILI AYIRT EDEN TAFSİLATLANDIRILMIŞ, DETAYLANDIRILMIŞ 5 7 El- Furkân İYİYİ KÖTÜDEN AYIRT EDEN 3 8 Basâir BASİRETLER 3 9 Eş- Şifâ RUH VE BEDEN SAĞLIĞI VEREN 3 10 El- Hayr İYİ, İYİLİK 2 11 El- Büşrâ El- Beşir MÜJDE MÜJDELEYİCİ 2 12 En- Nezîr KORKUTUCU, UYARICI 2 13 En- Nûr AYDINLANMA KAYNAĞI 1 14 El- İmâm SÖZÜNE VE DAVRANIŞLARINA UYULAN 1 15 El- Münâdî ÇAĞRIDA BULUNAN , SESLENEN 1 16 En- Ni’met LÜTUF, İHSAN 1 17 El- Minhâc AÇIK, BELLİ YOL 1 18 El- Bürhân EN KUVVETLİ DELİL 1 19 Belağ TEBLİĞ EDİLMİŞ, BİLDİRİLMİŞ 1 20 Dâiyellâh ALLAH’A ÇAĞIRAN 1 21 Et- Tayyib GÜZEL 1 22 El- Adl ADALETLİ, AYNI İLE KARŞILIK VEREN 1 22 ................................................................... T O P L A M ................................... 79   Örnekler: " Ey insanlar, size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir Nûr indirdik. " ( 4 / 174 ) " Alemlere uyarıcı olması için, kuluna Furkâ... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - II

2007-06-18 20:16:00

          Kur’an’ın Azametine Ve Her Yönden Korunacağına İşaret Eden İsim Ve Sıfatlar     Sıra No İSİM VE SIFATLAR ANLAMLARI KAÇ DEFA GEÇTİĞİ 1 El- Kur’an Kur’an Mübîn Kur’an Azîm Kur’an Hakîm Kur’an Mecîd Kur’an Kerîm ( 56 / 77 ) Kur’an Zi’z-Zikr Kur’an Aceb OKUNAN Apaçık, aşikar Kur’an Büyük, Kur’an Hikmetli, hakikate vakıf Kur’an Azametli, şerefli Kur’an İkramlarda bulunan Kur’an Anılan, zikredilen Kur’an Acayip ve farklı Kur’an 70 2 El- Kitâb Kitâb-ı Münîr Ümmü’l Kitâb Kitâb-ı Meknûn Kitabellah Kitâb-ı Hakîm Kitâb- Mübîn Kitaâbu Rabbik Kitâb-ı Azîz TOPLAYAN BİR ARAYA GETİREN Aydınlatan Kitap Kitabın Anası Korunmuş Kitap Allah’ın Kitabı Hikmetli Kitap Apaçık Kitap Rabbin Kitabı İzzetli, Sevgili, Nurlu Kitap 70 3 Ez- Zikr UNUTULMAYAN, ANILAN 28 4 El- Hadîs Ahsenu’l- Hadîs El- Muhdes SÖZ, KUR’AN SÖZÜ SÖZÜN EN GÜZELİ GENÇ, TAZE 12 5 El- İlm İLİM , BİLGİ KAYNAĞI 6 6 El- Mübârek KUTSAL, İLAHİ İYİLİKLERİN KAYNAĞI 4 7 El- Azîm En- Nebeu’l- Azîm BÜYÜK BÜYÜK HABER, MESAJ 3 8 Et- Tertîl DÜZENLİ , TERTİPLENMİŞ 2 9 El- Meknûn KORUNMUŞ 2 10 Kerîm Mükerrem İKRAMLARDA BULUNAN MUHTEREM, SAYGIN 2 11 El- Mutahhar TERTEMİZ 2 12 Kütübün Kayyime DOĞRU DEĞERLİ KİTAPLAR 1 13 El- Mestûr SATIR SATIR YAZILMIŞ 1 14 El- Azîz GÜÇLÜ, İZZETLİ, ŞEREFLİ 1 15 El- Aliyy KUDRETİ YÜCE 1 16 El- Menşûr NEŞROLUNMUŞ, YAYILMIŞ 1 17 El- Mecîd LÜTUF VE İHSANI GENİŞ 1 18 El- Müheymin KORUYUCU, GÖZETLEYİCİ 1 19 El- Kayyîm D... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - I

2007-06-18 20:20:00

             KUR'AN  KENDİSİNİ  ANLATIYOR - I   Kur’an’ın Kaynağı İle İlgili İsim Ve Sıfatlar     Sıra No: İSİM VE SIFAT A N L A M I KAÇ DEFA GEÇTİĞİ 1 Hakk Hakku’l-Yakîn (25+1=26) İNKÂRI MÜMKÜN OLMAYAN GERÇEK ŞÜPHESİZ İNANÇ İLE BİLİNEN 26 2 Et- Tenzîl El- Münezzel ( 14+1=15) ALLAH’TAN İNEN ALLAH’TAN İNMİŞ 15 3 Es- Sıdk Et- Tasdik El- Musaddık (2+2+11=15) ONAYLANMIŞ TASDİK OLUNMUŞ 15 4 El-Vahy İLHAM OLUNAN 5 5 Kelâmullah Kelimâtullah Kelimetu Rabbike (3+1+1=5) ALLAH’IN SÖZÜ ALLAH’IN KELİMESİ RABBİN KELİMESİ 5 6 El- Kavl SÖZ 5 7 Sırâtullah Sırât-ı Müatakîm (1+3=4) ALLAH’IN DOĞRU YOLU DOĞRU YOL 4 8 Âyâtullah ALLAH’IN AYETLERİ 3 9 Er- Rûh ALLAH’TAN GELEN 3 10 El-Kasasu’l – Hakk Ahsenu’l- Kasas ( 1 + 1 = 2 ) GERÇEK HABER KISSALARIN EN GÜZELİ 2 11 El- Ğayb BİLİNMEYEN 2 12 Fadlullah ALLAH’IN FAZİLETİ – CÖMERTLİĞİ, MÜKEMMELLİĞİ 2 13 Es- Suhuf SAYFALAR - KUR’AN SAYFALARI 2 14 Eş- Şâhid TANIK OLAN 1 15 Hablullah ALLAH’IN İPİ 1 16 El- Emr YÜCE MAKAMDAN GELEN EMİR 1 16 TOPLAM .....................   99   Örnekler: " Eğer ortak koşanlardan biri güvence dileyip yanına gelmek isterse, onu yanına al ki, Allah’ın sözünü işitsin; sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. " (9 / 6 ) " O, elbette ayırt edici bir sözdür. O, şaka değildir. " ( 86 / 13,14 ) " De ki: Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları zaman çağırıyı işitmezler. " ( 21 / 45 ) " Doğrusu bunları da, babalarını da kendilerine Hak ve onu açıklayan pe... Devamı

UYUŞTURCU FELAKETİ HAKKINDA BUNLARI BİLİYORMUYUZ ?

2007-06-12 14:14:00

    UYUŞTURUCU  FELAKETİ HAKKINDA BUNLARI  BİLİYOR MUYUZ           Uyuşturucu belasının tüm dünyayı ve ülkemizi sardığı ve tehdit ettiği günümüzde her ev ve her aile özellikle gençleri ve çocukları açısından tehlike altındadır. Buna bulaşan gencin veya çocuğun yakınları ne yazık ki en son haberdar olmaktadır. Haberdar olduktan sonra iş işten geçmektedir. Bilindiği gibi bir veya iki defa kullanma dahi bağımlılık yapmakta ve bağımlılıktan kurtulma da Alkoliklerde olduğu gibi hastanede ve doktor kontrolünde olabilmekte. Ve kurtuluş şansı ise bu şartlarda dahi % 5 – 10 u geçememektedir.     Aşağıdaki bilgiler Yeşilay Kurumunca hazırlanan konferans metninden alınmıştır.     Uyuşturucu maddeler, beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanıdır.      Başlıca etkileri: Delilik Erken Bunama Şuur ve hafıza kaybı Sayıklama Hayal görme Korku ve evham Zman ve mekan algılamasında bozukluk İktidarsızlık Kangren Kan pıhtılaşması Kalp hastalığı Karaciğer ve böbreklerde iltihap ve tıkanma Depresyon Ölüm isteği Nefes darlığı Öksürük Boğulma hissi Solunum felçleri İntihar ve ÖLÜM     == Orta derecede kuvvetli bir gram uyuşturucu bir milyon beyin hücresini öldürmektedir.     == Uyuşturucuyu bir veya iki defa kullanmak bağımlılık yapar.      == Uyuşturucunun girdiği ailenin yıkılmaması düşünülemez. UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ Cilt üzerinde mor ve siyah iğne izleri Damarlarüzerinde iltihaplanma Sinirlilik hali Ahlaksızlık ve suç fiillerine yönelme Bakışlarda donukluk Uyuşukluk ve uykululuk hali Yalnızlıktan hoşlanma Uyuşturucu için kullanılan aletlerin yanında olması Uyuşturucu kullanma zamanı yaklaştığında gözl... Devamı

SİGARA TİRYAKİLERİNE HABERİM VAR !

2007-06-12 13:32:00

             SİGARA TİRYAKİLERİNE HABERİM VAR !       En önemli ve iyi haberi yazımın sonuna saklıyorum. Şimdi gelelim az önemli haberlere: Sigarada tam 3890 çeşit zehir vardır. Yurdumuzda her yıl 200 – 250 bin kişi sigara yüzünden ölmektedir. Bunların % 80 i tiryakiler, % 20 si ise duman altı olan eş, çocuk ve bebeklerdir. Gırtlak ve beyin kanserlerinin % 99 sebebi sigaradır. Beyin kanamalarının % 85 sebebi sigaradır. Damar tıkanıklıklarının ( Kalp – el – ayak ) % 90 sebebi sigaradır. Akciğer kanserlerinin %90 sebebi sigaradır. Sigara içenlerin vücuduna % 15 ila % 33 oranında daha az oksijen girmektedir. 100 tiryakiden 50 sinin ölüm sebebi sigaradır. Sigara sağlığın olduğu kadar cilt güzelliğinin de düşmanıdır. Kapalı bir odada içilen tek bir sigaranın dumanı iki aylık bir bebeğin ölümüne sebep olmuştur. Anne adayı bir kadın sigara tiryakisi ise çocuğu % 80 erken veya ölü, % 65 özürlü, % 20 normal sürede fakat normalden küçük doğar. Vücudumuz ölen hücrelerini büyük ölçüde yeniler. Yenilenmeyen yalnızca sinir ve beyin hücreleridir. Sigara , alkol ve uyuşturucular sinir ve beyin hücrelerini bomba etkisinde tahrip eder. Erkek menisinin kadının yumurtasını dölleyebilmesi için bir atımlık, yani bir santimetre küplük menide en az 60 milyon adet canlı tohum olmalıdır. Bu sayının altına düşülmesi erkek için kısırlık sebebidir. Sigara canlı tohumları tahrip eder. Yapılan sayım ölçümünde canlı tohum sayısı 60 milyon civarında ise baba adayının çocuk sahibi olabilmesi sigarayı bırakmasına bağlıdır. Ayrıca sigara erkekler için iktidarsızlık sebebidir. Her içilen sigara devamlı olarak sinirleri törpülediği ve aşındırdığı için erkek tiryaki normalden çok daha önce iktidarsız kalır. GELELİM ŞİMDİ EN ÖNEMLİ VE İYİ HABERE: Sigara tiryakisi mevlasına çabuk kavuşur.! &n... Devamı

ALÎM İSMİNİN KUR' AN' DA GEÇME ŞEKİLLERİ

2007-06-13 16:39:00

            ALÎM İSMİNİN KUR'AN'DA  GEÇME  ŞEKİLLERİ            EL- ‘ALÎM        Kur’an’da toplam 153 defa kullanılan ilim sıfatı çok çeşitli isim ve sıfatlarla birlikte geçiyor.       Bunlar:       Sıra No: İSİM - SIFAT Kaç Defa Geçtiği 1 ‘Alîm Hakîm 37 2 Semî ‘Alîm 32 3 Vâsı’ ‘Alîm 7 4 Azîz ‘Alîm 6 5 ‘Alîm Habîr 4 6 ‘Alîm Kadîr 4 7 ‘Alîm Halîm 3 8 Hallâk ‘Alîm 2 9 Şâkir ‘Alîm 2 10 Fettâh ‘Alîm 1              Bu isimle birlikte geçen isimlerin anlamları:       Hakîm  :Doğru olandan başkasını söylemeyen, yapmayan   Semî  :Her şeyi işiten   Vâsı' :İhtiyacı olana  bol bol ihsan eden   Azîz  :Kendisine üstün gelinemeyen güçlü   Habîr  :Her şeyden haberdar olan   Kadîr  :Kudretli   Halîm  :Çok sabırlı   Hallâk :Yaratan   Şâkir  :Şükredilen   Fettâh :Her şeyi açan, darlıktan kurtaran                Örnekler:    " İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz kanıtlardır. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin Hakîm’dir, ( Herşeyin doğrusunu söyler. ) Alîm’dir. " (Her şeyi bilir. ) ( 6 / 83 )    " Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah’ındır. O, Semî’dir. ( Her şeyi iştir ) ‘ Alîm’dir. ( Her şeyi bilir ) " ( 10 / 65 )    " Ey insanlar ! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasın... Devamı

ALLAH' IN ANLATILDIĞI AYETLER

2007-06-13 16:35:00

               ALLAH'IN  ANLATILDIĞI  AYETLER   Allah'ın Kur'an'da Geçen İsim Ve Sıfatları I ve II yazıların devamıdır.           Tamamında Allah’ı anlatan ayetlerin toplamı 837 dir. Bu şekilde Allah’ın tanıtılması toplam 228 defa ele alınmış ve 837 ayet – Kur’an’ın %13.4 ü hacminde – Allah’ı anlatılması ve tanıtılmasına ayrılmıştır.      Ayetü’l-Kürsi      Allah’a imanı, en üst düzeyde ve insanın bütün varlığına nüfuz edecek bir bilinç halinde anlatan ve Peygamberimiz tarafından " Ayetlerin En Büyüğü " şeklinde vasıflandırılan bu ayet, Bakara Suresi 255. Ayetidir. Ayetü’l- Kürsi olarak isimlendirilmiştir.      " O Allah ki, O’ndan başka tanrı yoktur.               O Hayy’dır ( ezeli hayat sahibi ) Kayyûm’dur. ( Varlığı kendisindendir )               O’ nu ne uyku tutar ne uyuklama.               Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi              O’ nundur. O’ nun katında, O’ nun izni olmadan şefat edecek kim var ?                     O, kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Kulları ise , O’ nun ilminden, ancak O’ nun dilediği kadar kavrayabilirler.             O’ nun Kürsüsü ( tahtı ) gökleri ve yeri kaplamıştır; her ikisini de görüp gözetmek O’ na ağır gelmez.        &nb... Devamı

KUR' AN' IN ANA KONULARI

2007-05-18 20:01:00

          KUR'AN'IN  ANA  KONULARI        Kur’an’da ele alınan konular , bu konuya ilişkin çeşitli eserlerde ve konulara göre düzenlenen çeştli fihristlerde farklı şekillerde tasnif edilmiştir. ( sınıflandırılmıştır ) Örnek olarak; Fecr Yayınevi Yayınlarından Prof. Fazlur Rahman’ın ANA KONULARIYLA KUR’AN isimli eserinde konular : Allah Kişi Olarak İnsan Toplum İçinde İnsan Tabiat Peygamberlik ve Vahiy Ahiret Şeytan ve Kötülük İslam Toplumunun Doğuşu Müslüman Toplumunun Mekke’deki Dini Durumu Kitap Ehli ve Dini Ayrılıklar .   Şeklinde sınıflandırılmıştır.     Muvahhid Yayınlarından Nevzat Yüksel’in KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ isimli eserinde ise konular: Yaratılış İman Temizlik ve İbadet Ahlak Dua Tebliğ ve İrşat ( Bildirmek, duyurmak ve uyarmak, doğru yolu göstermek ) Cihad ( Allah yolunda mücadele etmek, savaşmak ) Aile ve Aile Hayatı Devlet ve İdare Hukuk İlim ve Teknik Ekonomi Tarih Kıyamet ve Hesap Günü.    Olarak ele alınmıştır.   Bu sınıflandırmaların hepside doğrudur, gerçektir. Başka şekilde de sınıflandırılabilinir. Sonuç olarak, Kur’an bir çok konuyu ele almıştır .Ele aldığı konular bellidir. Ele aldığı konuları tüm detayları ile ve detayları da tüm Kur’an’a dağıtıp serpiştirerek işlemiştir. Bazı mesajları yalnızca bir defa, bazı mesajları ise defalarca vermiştir. Tabii ki bunda da daha önce belirttiğimiz gibi bir hikmet ve Yüce Yaratıcının bir amacı vardır. Evet, Kur’an’a özel muhteşem özel anlatım şekillerden biri de tekrarlardır. Bazı mesajların tekrarı olduğu gibi; bazı olaylar bir defa anlatılmış bazılarının da bir bölümü tekrar, tekrar ele alınmış ama her defasında olayın farklı bir yönü vurgul... Devamı

BESMELE HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYUZ ?

2007-06-16 21:30:00

      BESMELE HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYUZ ?      Besmele’nin anlamını ve önemini tabii ki biliriz. Ben bu gün Besmele hakkında az bilinenleri size aktarmaya çalışacağım.    1 – Besmele, Kur’an’ımızın 9. sırasında bulunan TÖVBE suresi hariç her suresinin başında bulunur. Tövbe suresinin başında bulunmaması hakkında çeşitli yorumlar vardır, fakat sebebi hakkında kati bir bilgi yoktur.    2 – Bilindiği gibi Kur’an’ da surelerin sırası nüzul yani Allah’tan iniş sırasına göre değil, Peygamberimizin yine Cebrail tarafında gelen yönlendirme ile yaptığı düzenlemeye göredir. Kur’an’ın başındaki Fatiha Suresi, 5. Sırada vahyolunmuş, yani nüzul olmuştur. – Allah’tan inmiştir -    Besmele ilk defa FATİHA Suresi ile inmiştir.       3 – Kur’an’ın 27. Suresi olan NEML suresinin 30. Ayetinde de bir Besmele vardır. Yani bu surede iki adet Besmele vardır. Bu durumda Kur’an’daki toplam Besmele sayısı da, Kur’an’ın toplam sure sayısı kadar, yani 114 adettir.    4 – Besmele’nin ayet olup olmaması konusunda üç farklı yorum vardır: Besmele, bulunduğu surelerin başında bağımsız bir ayettir. Tüm surelerde bağımsız bir ayet değildir. İlk defa vahyolunduğu Fatiha Suresinde bağımsız bir ayettir. Diğer surelerde ayet değildir.    Bu yorumlardan en çok kabul göreni sonuncusudur. Yani Fatiha Suresi başındaki Besmele ayet olarak kabul edilmiştir. Diğerleri ise yani toplam 112 sure başındaki Besmele bağımsız bir ayet değildir. Bir çeşit anahtar hükmündedir. Ve o surelerin toplam ayet sayılarına dahil değildir.              Elimizdeki Kur’anlarda bu şekilde yazılıdır.       5 – Ve şunları da hatırlayalım: Besmele 4 kelime ... Devamı