Kur'an Kendisini Anlatıyor - IV

2007-06-18 20:10:00

          Kur’an’ın Dili Ve Üslubu İle İlgili Olanlar   Sıra No: İSİM VE SIFAT A N L A M I KAÇ DEFA GEÇTİĞİ 1 El- Arabî Lisân Arabî Lisân Arabî Mübîn Kur’an Arabî Hükm Arabî ARAPÇA Dili Arapça Dili açık Arapça Arapça Kur’an Arapça hüküm 10 2 El- Mesânî KATLANAN, TEKRAR EDİLEN 2 3 Müteşâbih ANLAMI KAPALI 2 3 .............................................................. T O P L A M I .................................. 14         Ele aldığı her önemli konuyu tüm yönleri ve tüm detayları ile işleyen, anlatan, açıklayan Kur’an ; kendisini de daha önce açıkladığımız gibi üç ana başlıkta toplanan 64 adet farklı isim ve sıfatla, toplam 404 ayette tanımlamıştır. Buraya kadar konunun isim ve sıfat boyutunu ele aldık.     Şimdi gelelim Yüce Kitabımızın diğer özelliklerine:,         Kur’an’ın Diğer Özellikleri    Kur’an’ın Kendi Gerçekliğini bildirmesi   ( 10 ayette )          Kur’an 8 ayette kendi üzerine yemin ederek kıymet, önem ve yüksek makamına işaret etmiştir.       Örnekler :" Kâf, Mecîd ( Yüce, şanlı ) Kur’an’a yemin ederim " ( 50 / 1 ) " Yâ Sîn, O hikmet dolu Kur’an’a yemin ederim. " ( 36 / 2 ) " Apaçık Kitâba yemin olsun. " ( 43 / 42 )   Ve şu 2 ayette dikkat çekici açıklama ve ifadeler kullanılmıştır: " Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu baş eğmiş çatlamış görürdün. " ( 59 / 21 ) " Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü, veya arzın parçalandığı, veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı ( .... ) " ( 13 / 31 )    Kur’an’ın Peygamberimize Gelişi   ( 10 ayette )... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - III

2007-06-18 20:13:00

          Kur’an’ın İndiriliş Amacı İle İlgili İsim Ve Sıfatlar   Sıra No İSİM VE SIFAT ANLAMI Kaç Defa Geçtiği 1 Er- Rahmet ALLAH’IN LÜTFU, İHSANI 16 2 Beyân Beyyine El- Beyyinât El- Mübîn Mübeyyinât Tibyân AÇIKLAMA APAÇIK DELİL APAÇIK DELİLLER APAÇIK AÇIKLAYICI SON AÇIKLAMA 15 3 El – Hükm El- Hikme El- Hakîm El- Muhkeme Muhkemât HAKİMİN HÜKMÜ, KARARI DERİN VE FAYDALI BİLGİ DOĞRUDAN BAŞKA SÖYLEMEYEN SAĞLAM SAĞLAMLAR 8 4 El- Mev’iza YOL GÖSTERİCİ, ÖĞÜT 5 5 El- Hüdâ DOĞRU YOLA HİDAYETE ERDİREN 5 6 El- Fasl Tafsîl El- Mufassal HAK İLE BÂTILI AYIRT EDEN TAFSİLATLANDIRILMIŞ, DETAYLANDIRILMIŞ 5 7 El- Furkân İYİYİ KÖTÜDEN AYIRT EDEN 3 8 Basâir BASİRETLER 3 9 Eş- Şifâ RUH VE BEDEN SAĞLIĞI VEREN 3 10 El- Hayr İYİ, İYİLİK 2 11 El- Büşrâ El- Beşir MÜJDE MÜJDELEYİCİ 2 12 En- Nezîr KORKUTUCU, UYARICI 2 13 En- Nûr AYDINLANMA KAYNAĞI 1 14 El- İmâm SÖZÜNE VE DAVRANIŞLARINA UYULAN 1 15 El- Münâdî ÇAĞRIDA BULUNAN , SESLENEN 1 16 En- Ni’met LÜTUF, İHSAN 1 17 El- Minhâc AÇIK, BELLİ YOL 1 18 El- Bürhân EN KUVVETLİ DELİL 1 19 Belağ TEBLİĞ EDİLMİŞ, BİLDİRİLMİŞ 1 20 Dâiyellâh ALLAH’A ÇAĞIRAN 1 21 Et- Tayyib GÜZEL 1 22 El- Adl ADALETLİ, AYNI İLE KARŞILIK VEREN 1 22 ................................................................... T O P L A M ................................... 79   Örnekler: " Ey insanlar, size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir Nûr indirdik. " ( 4 / 174 ) " Alemlere uyarıcı olması için, kuluna Furkâ... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - II

2007-06-18 20:16:00

          Kur’an’ın Azametine Ve Her Yönden Korunacağına İşaret Eden İsim Ve Sıfatlar     Sıra No İSİM VE SIFATLAR ANLAMLARI KAÇ DEFA GEÇTİĞİ 1 El- Kur’an Kur’an Mübîn Kur’an Azîm Kur’an Hakîm Kur’an Mecîd Kur’an Kerîm ( 56 / 77 ) Kur’an Zi’z-Zikr Kur’an Aceb OKUNAN Apaçık, aşikar Kur’an Büyük, Kur’an Hikmetli, hakikate vakıf Kur’an Azametli, şerefli Kur’an İkramlarda bulunan Kur’an Anılan, zikredilen Kur’an Acayip ve farklı Kur’an 70 2 El- Kitâb Kitâb-ı Münîr Ümmü’l Kitâb Kitâb-ı Meknûn Kitabellah Kitâb-ı Hakîm Kitâb- Mübîn Kitaâbu Rabbik Kitâb-ı Azîz TOPLAYAN BİR ARAYA GETİREN Aydınlatan Kitap Kitabın Anası Korunmuş Kitap Allah’ın Kitabı Hikmetli Kitap Apaçık Kitap Rabbin Kitabı İzzetli, Sevgili, Nurlu Kitap 70 3 Ez- Zikr UNUTULMAYAN, ANILAN 28 4 El- Hadîs Ahsenu’l- Hadîs El- Muhdes SÖZ, KUR’AN SÖZÜ SÖZÜN EN GÜZELİ GENÇ, TAZE 12 5 El- İlm İLİM , BİLGİ KAYNAĞI 6 6 El- Mübârek KUTSAL, İLAHİ İYİLİKLERİN KAYNAĞI 4 7 El- Azîm En- Nebeu’l- Azîm BÜYÜK BÜYÜK HABER, MESAJ 3 8 Et- Tertîl DÜZENLİ , TERTİPLENMİŞ 2 9 El- Meknûn KORUNMUŞ 2 10 Kerîm Mükerrem İKRAMLARDA BULUNAN MUHTEREM, SAYGIN 2 11 El- Mutahhar TERTEMİZ 2 12 Kütübün Kayyime DOĞRU DEĞERLİ KİTAPLAR 1 13 El- Mestûr SATIR SATIR YAZILMIŞ 1 14 El- Azîz GÜÇLÜ, İZZETLİ, ŞEREFLİ 1 15 El- Aliyy KUDRETİ YÜCE 1 16 El- Menşûr NEŞROLUNMUŞ, YAYILMIŞ 1 17 El- Mecîd LÜTUF VE İHSANI GENİŞ 1 18 El- Müheymin KORUYUCU, GÖZETLEYİCİ 1 19 El- Kayyîm D... Devamı

Kur'an Kendisini Anlatıyor - I

2007-06-18 20:20:00

             KUR'AN  KENDİSİNİ  ANLATIYOR - I   Kur’an’ın Kaynağı İle İlgili İsim Ve Sıfatlar     Sıra No: İSİM VE SIFAT A N L A M I KAÇ DEFA GEÇTİĞİ 1 Hakk Hakku’l-Yakîn (25+1=26) İNKÂRI MÜMKÜN OLMAYAN GERÇEK ŞÜPHESİZ İNANÇ İLE BİLİNEN 26 2 Et- Tenzîl El- Münezzel ( 14+1=15) ALLAH’TAN İNEN ALLAH’TAN İNMİŞ 15 3 Es- Sıdk Et- Tasdik El- Musaddık (2+2+11=15) ONAYLANMIŞ TASDİK OLUNMUŞ 15 4 El-Vahy İLHAM OLUNAN 5 5 Kelâmullah Kelimâtullah Kelimetu Rabbike (3+1+1=5) ALLAH’IN SÖZÜ ALLAH’IN KELİMESİ RABBİN KELİMESİ 5 6 El- Kavl SÖZ 5 7 Sırâtullah Sırât-ı Müatakîm (1+3=4) ALLAH’IN DOĞRU YOLU DOĞRU YOL 4 8 Âyâtullah ALLAH’IN AYETLERİ 3 9 Er- Rûh ALLAH’TAN GELEN 3 10 El-Kasasu’l – Hakk Ahsenu’l- Kasas ( 1 + 1 = 2 ) GERÇEK HABER KISSALARIN EN GÜZELİ 2 11 El- Ğayb BİLİNMEYEN 2 12 Fadlullah ALLAH’IN FAZİLETİ – CÖMERTLİĞİ, MÜKEMMELLİĞİ 2 13 Es- Suhuf SAYFALAR - KUR’AN SAYFALARI 2 14 Eş- Şâhid TANIK OLAN 1 15 Hablullah ALLAH’IN İPİ 1 16 El- Emr YÜCE MAKAMDAN GELEN EMİR 1 16 TOPLAM .....................   99   Örnekler: " Eğer ortak koşanlardan biri güvence dileyip yanına gelmek isterse, onu yanına al ki, Allah’ın sözünü işitsin; sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. " (9 / 6 ) " O, elbette ayırt edici bir sözdür. O, şaka değildir. " ( 86 / 13,14 ) " De ki: Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları zaman çağırıyı işitmezler. " ( 21 / 45 ) " Doğrusu bunları da, babalarını da kendilerine Hak ve onu açıklayan pe... Devamı

UYUŞTURCU FELAKETİ HAKKINDA BUNLARI BİLİYORMUYUZ ?

2007-06-12 14:14:00

    UYUŞTURUCU  FELAKETİ HAKKINDA BUNLARI  BİLİYOR MUYUZ           Uyuşturucu belasının tüm dünyayı ve ülkemizi sardığı ve tehdit ettiği günümüzde her ev ve her aile özellikle gençleri ve çocukları açısından tehlike altındadır. Buna bulaşan gencin veya çocuğun yakınları ne yazık ki en son haberdar olmaktadır. Haberdar olduktan sonra iş işten geçmektedir. Bilindiği gibi bir veya iki defa kullanma dahi bağımlılık yapmakta ve bağımlılıktan kurtulma da Alkoliklerde olduğu gibi hastanede ve doktor kontrolünde olabilmekte. Ve kurtuluş şansı ise bu şartlarda dahi % 5 – 10 u geçememektedir.     Aşağıdaki bilgiler Yeşilay Kurumunca hazırlanan konferans metninden alınmıştır.     Uyuşturucu maddeler, beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanıdır.      Başlıca etkileri: Delilik Erken Bunama Şuur ve hafıza kaybı Sayıklama Hayal görme Korku ve evham Zman ve mekan algılamasında bozukluk İktidarsızlık Kangren Kan pıhtılaşması Kalp hastalığı Karaciğer ve böbreklerde iltihap ve tıkanma Depresyon Ölüm isteği Nefes darlığı Öksürük Boğulma hissi Solunum felçleri İntihar ve ÖLÜM     == Orta derecede kuvvetli bir gram uyuşturucu bir milyon beyin hücresini öldürmektedir.     == Uyuşturucuyu bir veya iki defa kullanmak bağımlılık yapar.      == Uyuşturucunun girdiği ailenin yıkılmaması düşünülemez. UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ Cilt üzerinde mor ve siyah iğne izleri Damarlarüzerinde iltihaplanma Sinirlilik hali Ahlaksızlık ve suç fiillerine yönelme Bakışlarda donukluk Uyuşukluk ve uykululuk hali Yalnızlıktan hoşlanma Uyuşturucu için kullanılan aletlerin yanında olması Uyuşturucu kullanma zamanı yaklaştığında gözl... Devamı

SİGARA TİRYAKİLERİNE HABERİM VAR !

2007-06-12 13:32:00

             SİGARA TİRYAKİLERİNE HABERİM VAR !       En önemli ve iyi haberi yazımın sonuna saklıyorum. Şimdi gelelim az önemli haberlere: Sigarada tam 3890 çeşit zehir vardır. Yurdumuzda her yıl 200 – 250 bin kişi sigara yüzünden ölmektedir. Bunların % 80 i tiryakiler, % 20 si ise duman altı olan eş, çocuk ve bebeklerdir. Gırtlak ve beyin kanserlerinin % 99 sebebi sigaradır. Beyin kanamalarının % 85 sebebi sigaradır. Damar tıkanıklıklarının ( Kalp – el – ayak ) % 90 sebebi sigaradır. Akciğer kanserlerinin %90 sebebi sigaradır. Sigara içenlerin vücuduna % 15 ila % 33 oranında daha az oksijen girmektedir. 100 tiryakiden 50 sinin ölüm sebebi sigaradır. Sigara sağlığın olduğu kadar cilt güzelliğinin de düşmanıdır. Kapalı bir odada içilen tek bir sigaranın dumanı iki aylık bir bebeğin ölümüne sebep olmuştur. Anne adayı bir kadın sigara tiryakisi ise çocuğu % 80 erken veya ölü, % 65 özürlü, % 20 normal sürede fakat normalden küçük doğar. Vücudumuz ölen hücrelerini büyük ölçüde yeniler. Yenilenmeyen yalnızca sinir ve beyin hücreleridir. Sigara , alkol ve uyuşturucular sinir ve beyin hücrelerini bomba etkisinde tahrip eder. Erkek menisinin kadının yumurtasını dölleyebilmesi için bir atımlık, yani bir santimetre küplük menide en az 60 milyon adet canlı tohum olmalıdır. Bu sayının altına düşülmesi erkek için kısırlık sebebidir. Sigara canlı tohumları tahrip eder. Yapılan sayım ölçümünde canlı tohum sayısı 60 milyon civarında ise baba adayının çocuk sahibi olabilmesi sigarayı bırakmasına bağlıdır. Ayrıca sigara erkekler için iktidarsızlık sebebidir. Her içilen sigara devamlı olarak sinirleri törpülediği ve aşındırdığı için erkek tiryaki normalden çok daha önce iktidarsız kalır. GELELİM ŞİMDİ EN ÖNEMLİ VE İYİ HABERE: Sigara tiryakisi mevlasına çabuk kavuşur.! &n... Devamı

ALÎM İSMİNİN KUR' AN' DA GEÇME ŞEKİLLERİ

2007-06-13 16:39:00

            ALÎM İSMİNİN KUR'AN'DA  GEÇME  ŞEKİLLERİ            EL- ‘ALÎM        Kur’an’da toplam 153 defa kullanılan ilim sıfatı çok çeşitli isim ve sıfatlarla birlikte geçiyor.       Bunlar:       Sıra No: İSİM - SIFAT Kaç Defa Geçtiği 1 ‘Alîm Hakîm 37 2 Semî ‘Alîm 32 3 Vâsı’ ‘Alîm 7 4 Azîz ‘Alîm 6 5 ‘Alîm Habîr 4 6 ‘Alîm Kadîr 4 7 ‘Alîm Halîm 3 8 Hallâk ‘Alîm 2 9 Şâkir ‘Alîm 2 10 Fettâh ‘Alîm 1              Bu isimle birlikte geçen isimlerin anlamları:       Hakîm  :Doğru olandan başkasını söylemeyen, yapmayan   Semî  :Her şeyi işiten   Vâsı' :İhtiyacı olana  bol bol ihsan eden   Azîz  :Kendisine üstün gelinemeyen güçlü   Habîr  :Her şeyden haberdar olan   Kadîr  :Kudretli   Halîm  :Çok sabırlı   Hallâk :Yaratan   Şâkir  :Şükredilen   Fettâh :Her şeyi açan, darlıktan kurtaran                Örnekler:    " İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz kanıtlardır. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin Hakîm’dir, ( Herşeyin doğrusunu söyler. ) Alîm’dir. " (Her şeyi bilir. ) ( 6 / 83 )    " Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah’ındır. O, Semî’dir. ( Her şeyi iştir ) ‘ Alîm’dir. ( Her şeyi bilir ) " ( 10 / 65 )    " Ey insanlar ! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasın... Devamı

ALLAH' IN ANLATILDIĞI AYETLER

2007-06-13 16:35:00

               ALLAH'IN  ANLATILDIĞI  AYETLER   Allah'ın Kur'an'da Geçen İsim Ve Sıfatları I ve II yazıların devamıdır.           Tamamında Allah’ı anlatan ayetlerin toplamı 837 dir. Bu şekilde Allah’ın tanıtılması toplam 228 defa ele alınmış ve 837 ayet – Kur’an’ın %13.4 ü hacminde – Allah’ı anlatılması ve tanıtılmasına ayrılmıştır.      Ayetü’l-Kürsi      Allah’a imanı, en üst düzeyde ve insanın bütün varlığına nüfuz edecek bir bilinç halinde anlatan ve Peygamberimiz tarafından " Ayetlerin En Büyüğü " şeklinde vasıflandırılan bu ayet, Bakara Suresi 255. Ayetidir. Ayetü’l- Kürsi olarak isimlendirilmiştir.      " O Allah ki, O’ndan başka tanrı yoktur.               O Hayy’dır ( ezeli hayat sahibi ) Kayyûm’dur. ( Varlığı kendisindendir )               O’ nu ne uyku tutar ne uyuklama.               Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi              O’ nundur. O’ nun katında, O’ nun izni olmadan şefat edecek kim var ?                     O, kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Kulları ise , O’ nun ilminden, ancak O’ nun dilediği kadar kavrayabilirler.             O’ nun Kürsüsü ( tahtı ) gökleri ve yeri kaplamıştır; her ikisini de görüp gözetmek O’ na ağır gelmez.        &nb... Devamı

KUR' AN' IN ANA KONULARI

2007-05-18 20:01:00

          KUR'AN'IN  ANA  KONULARI        Kur’an’da ele alınan konular , bu konuya ilişkin çeşitli eserlerde ve konulara göre düzenlenen çeştli fihristlerde farklı şekillerde tasnif edilmiştir. ( sınıflandırılmıştır ) Örnek olarak; Fecr Yayınevi Yayınlarından Prof. Fazlur Rahman’ın ANA KONULARIYLA KUR’AN isimli eserinde konular : Allah Kişi Olarak İnsan Toplum İçinde İnsan Tabiat Peygamberlik ve Vahiy Ahiret Şeytan ve Kötülük İslam Toplumunun Doğuşu Müslüman Toplumunun Mekke’deki Dini Durumu Kitap Ehli ve Dini Ayrılıklar .   Şeklinde sınıflandırılmıştır.     Muvahhid Yayınlarından Nevzat Yüksel’in KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ isimli eserinde ise konular: Yaratılış İman Temizlik ve İbadet Ahlak Dua Tebliğ ve İrşat ( Bildirmek, duyurmak ve uyarmak, doğru yolu göstermek ) Cihad ( Allah yolunda mücadele etmek, savaşmak ) Aile ve Aile Hayatı Devlet ve İdare Hukuk İlim ve Teknik Ekonomi Tarih Kıyamet ve Hesap Günü.    Olarak ele alınmıştır.   Bu sınıflandırmaların hepside doğrudur, gerçektir. Başka şekilde de sınıflandırılabilinir. Sonuç olarak, Kur’an bir çok konuyu ele almıştır .Ele aldığı konular bellidir. Ele aldığı konuları tüm detayları ile ve detayları da tüm Kur’an’a dağıtıp serpiştirerek işlemiştir. Bazı mesajları yalnızca bir defa, bazı mesajları ise defalarca vermiştir. Tabii ki bunda da daha önce belirttiğimiz gibi bir hikmet ve Yüce Yaratıcının bir amacı vardır. Evet, Kur’an’a özel muhteşem özel anlatım şekillerden biri de tekrarlardır. Bazı mesajların tekrarı olduğu gibi; bazı olaylar bir defa anlatılmış bazılarının da bir bölümü tekrar, tekrar ele alınmış ama her defasında olayın farklı bir yönü vurgul... Devamı

BESMELE HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYUZ ?

2007-06-16 21:30:00

      BESMELE HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYUZ ?      Besmele’nin anlamını ve önemini tabii ki biliriz. Ben bu gün Besmele hakkında az bilinenleri size aktarmaya çalışacağım.    1 – Besmele, Kur’an’ımızın 9. sırasında bulunan TÖVBE suresi hariç her suresinin başında bulunur. Tövbe suresinin başında bulunmaması hakkında çeşitli yorumlar vardır, fakat sebebi hakkında kati bir bilgi yoktur.    2 – Bilindiği gibi Kur’an’ da surelerin sırası nüzul yani Allah’tan iniş sırasına göre değil, Peygamberimizin yine Cebrail tarafında gelen yönlendirme ile yaptığı düzenlemeye göredir. Kur’an’ın başındaki Fatiha Suresi, 5. Sırada vahyolunmuş, yani nüzul olmuştur. – Allah’tan inmiştir -    Besmele ilk defa FATİHA Suresi ile inmiştir.       3 – Kur’an’ın 27. Suresi olan NEML suresinin 30. Ayetinde de bir Besmele vardır. Yani bu surede iki adet Besmele vardır. Bu durumda Kur’an’daki toplam Besmele sayısı da, Kur’an’ın toplam sure sayısı kadar, yani 114 adettir.    4 – Besmele’nin ayet olup olmaması konusunda üç farklı yorum vardır: Besmele, bulunduğu surelerin başında bağımsız bir ayettir. Tüm surelerde bağımsız bir ayet değildir. İlk defa vahyolunduğu Fatiha Suresinde bağımsız bir ayettir. Diğer surelerde ayet değildir.    Bu yorumlardan en çok kabul göreni sonuncusudur. Yani Fatiha Suresi başındaki Besmele ayet olarak kabul edilmiştir. Diğerleri ise yani toplam 112 sure başındaki Besmele bağımsız bir ayet değildir. Bir çeşit anahtar hükmündedir. Ve o surelerin toplam ayet sayılarına dahil değildir.              Elimizdeki Kur’anlarda bu şekilde yazılıdır.       5 – Ve şunları da hatırlayalım: Besmele 4 kelime ... Devamı

EZBERİMİZİ BOZALIM !

2007-04-22 18:50:00

    EZBERİMİZİ  BOZALIM !                    İnsanlar için en kolay şey, belirli bir düşünce,  fikir ve ideoloji açısından dünyaya ve olaylara bakmaktır. Bu insanı  devamlı düşünme, strateji geliştirme gibi yoğun ve zor zihni faliyetlerden kutarır. İnsan etrafına  çelikten bir duvar örüp içine kendisini hapseder ve belirli kalıplar içinde düşünüp hayatı ve olayları yorumlayarak kendisini korumaya alır ve daha rahat yaşar.           En zor şey, alışkanlarından sıyrılmak, zihni faaliyetler bakımından da, başka pencerelerden bakmak yani ezberini bozmaktır. Sonunda da insan gerçeği bulamaz, zamana uyum sağlayamaz.          Bu tür davranış biçimi Allah'ın insana verdiği akıl nimetinden yeterince faydalanamama sonucunu doğurur. Ama Yaratıcı'nın amacı bu değildir. Kur'an'da akıl kelimesi tam 49 yerde geçer.  Fiil olarak, akıl erdirmek, aklı çalıştırmak, aklı kullanmak şeklinde.               İşte iki örnek:        '' Andolsun ki, size bir kitap indirdik ki, bütün şanınınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak  mısınız ? ''  ( 21 Enbiyâ,10 )         ''  Ey Kavmim ! Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız ?  ( 11 Hûd,51 )          Bütün bunlara rağmen inançlı insanlarımızın çoğunluğu; bu 21. yüzyılda, bu bilgi çağında ve bilgiye ulaşmanın saniyelerle gerçekleştiği bu anda hâlâ;        * Kur'an'ı ibadet olarak Arapça öğrenip okumakla sorumluluklarının bittiğini zanne... Devamı

KIYAMETİN ALAMETİ OLUR MU ?

2007-04-18 09:57:00

    KIYAMETİN  ALAMETİ  OLUR  MU  ?       Meydana geldiğ anda,  hayatta bulunan  bütün canlıların yok olup aynı zamanda tüm ölülerin,   hesaba çekilmek üzere tekrar diriltidikleri güne kıyamet denir. Ahiret hayatının ilk aşamasını oluşturur.          Haşr ( kıyamette insanların toplanması ), Hesap, Mizan ( haşrolunan yerde  herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adalet ölçüsü ), Cennet, Cehennem gibi olayların hepsi bu günün gündemleridir. Kur'an bu konulara çok önem vermiştir.  Tamamı 6236 ayetten oluşan Kur'an'ın yaklaşık üçte birinde bu konular işlenir.        Yalnızca kıyamet kavramı olarak ele aldığımızda Kıyamet kelimesinin Kur'an'da 70 defa geçtiğini, kıyametle ilgili  yaklaşık 400 ayetin bulunduğunu görüyoruz.        Kur'an'ın kıyamet olayına verdiği önemin bir göstergesi de  70 defa geçen kıyamet kelimesi yanında; bu olaya 17 farklı isim daha vermesidir. Bu isimler Türkçe karşılıkları olarak: Kalkış, Diriliş Günü - Saat -  Son Gün - Gelecek Hayat  - Din Günü - Hesap Günü - Karar Günü - Toplanma Günü - Sonsuzlaşma Günü - Diriliş Günü - Pişmanlık Günü - Kusurların Ortaya Çıktığı  Gün - Şaşırtan Felaket - İnsanı Dehşete Düşüren Felaket - Her Şeyi Kuşatan Felaket - Büyük Hakikat - Büyük Olay.       Kıyametin Meydana Gelişinin Anlatılmasına Örnekler:        Kur'an  Kıametin oluş şeklini bir çok sure ve ayette ayrıntılı olarak açıklar:       '' Ey İnsanlar Rabbinize  (sığınıp) korunun; çünkü o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir !         Onu göreceğiniz gün, her emzikli emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın taşıdığını düşürür ve insanları hep sarhoş görürsün. Halbuki sar... Devamı

EŞCİNSELLİĞE KUR'AN'IN BAKIŞI

2007-04-17 19:31:00

                Kur'an'da eşcinsellik nasıl ele alınıyor ?                     Kur'an'da  eşcinsellik konusu geniş olarak ele alınmıştır. Bu problem, listesini daha sonra vereceğimiz 15 surede 21 defa ele alınmış ve toplam 118 ayet bu konuya ayrılmıştır. Bu rakamları, Kur'an'da  konuya ne kadar önem verildiğinin anlaşılması için aktardım.          Eşcinsellik konusu Hz.Lut Peygamber kıssasında  ele alınmaktadır:          Lut Peygamber,  İbrahim Peygamberle aynı dönemde yaşamıştır. Hz.Lut, Hz İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. Bu kavim Kur'an'da belirtildiğine göre, o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı yani eşcinselliği uyguluyordu. Hz Lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve onlara Allah'ın  mesajını bildirdiğinde onu yalanladılar, Peygamberliğini kabul etmediler ve sapkınlıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda da kavim, korkunç bir felaketle helak edildi. ( yok edildi )         Hz. Lut'un yaşadığı bu şehrin, Eski Ahitte ( İncil'in ilk bölümü, ilk 39 kitaba verilen isim )  geçen ismi Sodom'dur. Kızıldeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bu kavmin aynı Kur'an'da yazılanlara uygun bir şekilde yok edildiği anlaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalardan çıkan sonuca göre şehir, İsrail - Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün  ( Ölü Deniz) yakınlarında bulunmaktadır.  Olayın her boyutunu ve tüm ayetlerini vermek hacim olarak günlük boyutlarını aşacağından  çeşitli safhalarına ait  ayetleri  örnek olarak veriyorum. Konu ile ilgili ayetlerin sonra vereceğimiz listesinden ve bir mealden ilgi duyanlar i... Devamı