'' KABİR AZABI '' YOKTUR !...

2017-08-16 20:41:00
 KABİR AZABI   YOKTUR !... | görsel 1

Kur’an’da 250 den fazla ayette azaptan bahsedilir. Hepsinde de ahiretteki ve dünyadaki azap söz konusudur. Kabir azabı ile ilgili bir tek ayet yoktur. *** Hasılı, o küfredenlere dünyada ve ahirette şiddetli bir azap ile azap edeceğim; hem onlara yardımcılardan eser yoktur. ( 3/56 ) *** *** Fakat onlar, Allah’a verdikleri sözü ve kendi yeminleri birkaç paraya satanlar, işte onların ahirette hiç nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacak. Onların hakkı acı bir azaptır. ( 3/77) *** *** Ve şüphesiz, o kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Ve muhakkak, Allah kabirlerdeki kimseleri diriltilecektir. *** ( 22/7 ) Dinimizde ve Kur’an’da yeri olmayan bazı konular yalnızca Peygamber’imize dayandırılan ve gerçekle ilgisi olmayan sözlerle – ki onlara bilindiği gibi hadis deniyor – ( Hadislerin tamanı tabbii ki reddetmiyorum. Kur'an'a uyan hadisler kabul edilir. ) dini literatürde yer almış ve ne yazık ki gerçek olup olmadığı araştırılmadan geniş kabul görmüştür. Bunlardan bazıları; *** Kıyamet alametleri *** Peygamber’imizin - haşa – miraçta Allah’la görüşüp 5 vakit namaz için pazarlık etmesi *** Ve, kabir azabı gibi Kur’an iyice ve dikkatlice incelendiğinde görülür ki; insan ölür, bedeni ceset olarak toprakta çürür. Cesetten ayrılan ruh ancak kıyamette tekrar bedene döner. Melekler ve ruhlar bizim bilmediğimiz ve erişemeyeceğimiz farklı bir boyutta ve alemdedirler. Kur’an’da ruhun kabirde bedene döndüğüne ve sonuçta burada bir azap gördüğüne dair hiçbir bilgi ve işaret yoktur. Peki nasıl oluyor da, Kur’an’da olmayan ve gerçek olm... Devamı

Hacılık ibadet mi, yoksa dünya ünvanı mı ?

2017-08-16 20:13:00
Hacılık ibadet mi, yoksa dünya ünvanı mı ? | görsel 1

Hac ibadetinin '' Hacı Babam, Hacı Annem, Hacı Bey, Hacı Dedem '' gibi kişilerde, '' Hacı Şakir Sabunları, Hacı Hasan Baklavaları  gibi, ticaret ünvanlarında ve hatta Apartman isimlerinde kullanılmasında bir terslik ve istismar olduğunu düşünmüş ve bu konuyu, her gün Vatan Gazetesinde dini konularda yazı yazan ve okuyucularından gelen soruları cevaplayan Sayın Prof Dr. Süleyman Ateş'e bir mail atarak danışmıştım. Allah razı olsun gecikmesini önlemek için adresime mail atarak cevapladılar. Aşağıda sorumu ve lütfettikleri cevabı içeren mailleri yayınlıyorum. ................................................................................................................................................... 22/03/2007 Değerli Hocam Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hac ibadetinin günlük hayatımızda uygulanmasında bence mevcut olduğuna inandığım bir aksaklığa takılıyorum. Sizin yorumunuza ve düşüncenize ihtiyaç duyuyorum. Hac malum olduğu üzere bir ibadettir ve diğer ibadetler gibi Allah ile kul arasındadır. Başka Müslüman ülkelerde öylemidir bilmiyorum, fakat bizim ülkemizde ahierete yönelik olan bu ibadet, dünya ünvanı gibi kullanılıyor, istismar ediliyor. Hacı Babam Hacı Anne, Hacı Bey .... gibi. Eskişehirde ikamet ettiğim Apartmanın ismini de bu şekilde koymuşlar: '' Hacı M.. E.... Apartmanı ''. Hatta mezar taşlarına bile ünvan olarak yazılıyor. Bu işte, bu uygulamada bir terslik var gibi geliyor bana. İnançta ve ibadette ihlası zedelediğini düşünüyorum. Çok konuda olduğu gibi bu konuda da sizin yorumunuzu öğrenmek ve aydınlanmak bizleri mutlu edecektir. ................................................................................................................................................ 23/03/2007 ... Devamı

Allah'tan '' mesaj '' alınabilir mi ?...

2017-08-16 19:55:00
Allah'tan '' mesaj ''  alınabilir mi ?... | görsel 1

Böyle bir şey olabilir mi ? Yüce Allah insanı muhatap edinip ona mesaj gönderebilir mi ? Günlük hayatımıza cep telefonlarının girmesi ile yaşantımızda yoğun ve önemli bir olay haline gelen mesaj, Allah ile kul arasında bire bir olabilir mi ? İnsanların duaları Allah'a bir mesaj ve O'ndan isteğidir. Örnekleri çoktur ve olağandır. Ama Allah'tan insanlara bildiğimiz ve örneklerini gördüğümüz anlamda bir mesaj gönderilmesi söz konusu olamaz. Ama Allah'tan insanlara bir mesaj olabilir: Allah'a yoğunlaşan gönüllere, kalbe doğma ( vahiy ) , ilham ve çok özel bazı rüyalar ile. Ben böyle bir olay yaşadım. Anlatayım. Mesaj olup olmadığına siz karar verin: Yıl 1982 Bir kamu kurumunun Afyon'daki fabrikasında personel ve idari işler müdürüyüm. Fabrikanın personel yemekhanesi görevim gereği bana bağlı. Yemekhanede Şükrü adında eski hükümlü kontenjanından çalışmakta olan bir işçimiz var. Burada bir parantez açayım. İş Kanunu gereği işçi sayısı belli bir sayıya ulaşan işyerleri, belirli bir oranda '' eski hükümlü '' yani bir suçtan hapis cezası almış, cezasını tamamlamış eski hükümlü kişiler ile '' özürlü '' kişileri işe almak ve çalıştırmakla yükümlüdürler. Bizim Şükrü, cinayet işlemiş. cezasını çekmiş ve fabrikada bu kontenjandan işe alınmış. Cinayet sözünü okuyunca birden irkilmiş olabilirsiniz. Ama Şükrü, hani derler ya, pırlanta gibi bir kalbi olan pamuk gibi şeker bir insan. Saf. Çoğumuzda bulunan ön yargı, içten pazarlık gibi olumsuzluklar onda yok. İçi dışı bir. Sevdi mi ölümüne seven kişilikte. Aramızda kısa zamanda bir gönül b... Devamı

Kıyamet aniden gelecektir, '' alameti '' olmayacaktır !...

2017-08-16 19:34:00
Kıyamet aniden gelecektir, alameti olmayacaktır !... | görsel 1

Meydana geldiğ anda, hayatta bulunan bütün canlıların yok olup aynı zamanda tüm ölülerin, hesaba çekilmek üzere tekrar diriltidikleri güne kıyamet denir. Ahiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Haşr ( kıyamette insanların toplanması ), Hesap, Mizan ( haşrolunan yerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adalet ölçüsü ), Cennet, Cehennem gibi olayların hepsi bu günün gündemleridir. Kur'an bu konulara çok önem vermiştir. Tamamı 6236 ayetten oluşan Kur'an'ın yaklaşık üçte birinde bu konular işlenir. Yalnızca kıyamet kavramı olarak ele aldığımızda Kıyamet kelimesinin Kur'an'da 70 defa geçtiğini, kıyametle ilgili yaklaşık 400 ayetin bulunduğunu görüyoruz. Kur'an'ın kıyamet olayına verdiği önemin bir göstergesi de 70 defa geçen kıyamet kelimesi yanında; bu olaya 17 farklı isim daha vermesidir. Bu isimler Türkçe karşılıkları olarak: Kalkış, Diriliş Günü - Saat - Son Gün - Gelecek Hayat - Din Günü - Hesap Günü - Karar Günü - Toplanma Günü - Sonsuzlaşma Günü - Diriliş Günü - Pişmanlık Günü - Kusurların Ortaya Çıktığı Gün - Şaşırtan Felaket - İnsanı Dehşete Düşüren Felaket - Her Şeyi Kuşatan Felaket - Büyük Hakikat - Büyük Olay. Kur'an Kıametin oluş şeklini bir çok sure ve ayette ayrıntılı olarak açıklar: '' Ey İnsanlar Rabbinize (sığınıp) korunun; çünkü o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir ! Onu göreceğiniz gün, her emzikli emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın taşıdığını düşürür ve insanları hep sarhoş görürsün. Halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir. '' ( 22 Hacc, 1-2 ) '' Göky&uum... Devamı

BİR AYET: (( 2 ))

2017-08-16 14:31:00
BİR AYET: (( 2 )) | görsel 1

İNSANLARIN  YARATICISINA  YAKLAŞIMINI ANLATAN BİR AYET: '' İnsanlardan bazıları ds, Allah'a menfaatleri elverdikçe kulluk ederler, Onlara bir olumluluk gelince gelince sevinir ve inandıklarını ifade ederler, ancak başlarına bir bela gelince de hemen yüz çevirir ve inkarabaşlarlar. Gerçekte böyle kimseler, dünyada da, ahirette de zararda olanlardır. Ve gerçek kaybı da budur ''  (( HACC suresi 11. ayet ))   BU MEAL SON 55 SENESİNİ KUR'AN'A ADAYAN KAPAK RESMİNİ EKLEDİĞİM Nörolog Prof. Dr. Gazi Özdemir'in  '' ALLAH'IN TEK DİNİ İSLAM'A DAVET : K u r' an ''  İSİMLİ MEAL/ TEFSİR'İNDEN ALINMIŞTIR. Devamı

BİR AYET: (( 1 ))

2017-08-16 14:20:00
BİR AYET: (( 1 )) | görsel 1
BİR AYET: (( 1 )) | görsel 2

'' Her kim imanın da gerçekçi olmayıp, Allah'ın dünyada ve ahirette kendisine yardım edecek güçte olmadığını düşünüyorsa şöyle dönüp gökyüzünü bir incelesin ve Allah'ın gücünü ve kendi güçsüzlüğünü görmeye çalışsın. Göreceği azamet karşısında mutlaka şüphesinden vazgeçecektir. '' (( Hac suresi 15. ayeti ))   NÖROLOG Prof. Dr. GAZİ ÖZDEMİR'İN '' Son Davet: KURAN '' isimli tefsirli mealinden alındı. Devamı

Kur'an'a özel mucizevi anlatım : TEKRARLAR

2017-08-15 15:31:00
Kurana özel mucizevi anlatım : TEKRARLAR | görsel 1

Dikkatli bir Kur’an araştırıcısı ve okuyucusunun dikkatinden kaçmayan söz tekrarları, Kur’an’da yoğun bir yer tutmakta; ayetlerde ve surelerde sıkça kullanılmaktadır. Kur’an’da geçen tekrarlar söz ve mana tekrarları olarak iki bölüme ayrılır. Mana tekrarı, bir konunun aynı veya farklı surelerde değişik sözlerle işlenmesidir, ki buna ‘’ konu tekrarı ‘’ da denilebilir. Yalnız, aynı konunun, Kur’an’ın farklı surelerinde ele alınışının , tam bir tekrar olmadığını da belirtmemiz gerekir. Bu husus başlı başına ve çok geniş kapsamlı bir konu olup, yaklaşık son 20 yıldır klasik tefsir metodundan ayrılan, yeni bir tefsir usulü olarak önem kazanan KONULU TEFSİR metodunun konusudur. Bu yazı dizimiz kapsamı dışındadır. Söz Tekrarları Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kur’an’da bir çok söz tekrarına rastlanmaktadır. Söz tekrarlarını dört gruba ayırmak mümkündür: 1 - Bir ayet içinde aynı sözün tekrarlanması: Bu söz alâ gibi bir edat: ‘’ hatemallahü alâ (1)kulûbihim ve alâ (2) sem’ihim ve alâ (3) ebsârihim gışaveh, ve lehüm azâbün azıym. ^’’ ( 2/7 ) hüm gibi bir zamir: ‘’ ve izâ reâkelleziyne keferû in yettehızûneke illâ hüzüvâ, ehâzelleziy yezkürû âliheteküm ve hüm (1) bizikirirramâni hüm (2) kâfirûn. ‘’ (21/36) el Kitâb gibi bir isim : ‘’ ve inne minhüm ve leferiykan yelvüne elsinetehüm bilkitâbi (1) litahsebûhü minelkitâbi (2) ve mâ hüve minelkitâb (3), ve yekuûlûne hüve min indillâhi ve mâ hüve min indillâh, ve yek... Devamı

Kur'an'a özel mucizevi anlatım: TEKRARLAR

2017-08-15 15:28:00

Dikkatli bir Kur’an araştırıcısı ve okuyucusunun dikkatinden kaçmayan söz tekrarları, Kur’an’da yoğun bir yer tutmakta; ayetlerde ve surelerde sıkça kullanılmaktadır. Kur’an’da geçen tekrarlar söz ve mana tekrarları olarak iki bölüme ayrılır. Mana tekrarı, bir konunun aynı veya farklı surelerde değişik sözlerle işlenmesidir, ki buna ‘’ konu tekrarı ‘’ da denilebilir. Yalnız, aynı konunun, Kur’an’ın farklı surelerinde ele alınışının , tam bir tekrar olmadığını da belirtmemiz gerekir. Bu husus başlı başına ve çok geniş kapsamlı bir konu olup, yaklaşık son 20 yıldır klasik tefsir metodundan ayrılan, yeni bir tefsir usulü olarak önem kazanan KONULU TEFSİR metodunun konusudur. Bu yazı dizimiz kapsamı dışındadır. Söz Tekrarları Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kur’an’da bir çok söz tekrarına rastlanmaktadır. Söz tekrarlarını dört gruba ayırmak mümkündür: 1 - Bir ayet içinde aynı sözün tekrarlanması: Bu söz alâ gibi bir edat: ‘’ hatemallahü alâ (1)kulûbihim ve alâ (2) sem’ihim ve alâ (3) ebsârihim gışaveh, ve lehüm azâbün azıym. ^’’ ( 2/7 ) hüm gibi bir zamir: ‘’ ve izâ reâkelleziyne keferû in yettehızûneke illâ hüzüvâ, ehâzelleziy yezkürû âliheteküm ve hüm (1) bizikirirramâni hüm (2) kâfirûn. ‘’ (21/36) el Kitâb gibi bir isim : ‘’ ve inne minhüm ve leferiykan yelvüne elsinetehüm bilkitâbi (1) litahsebûhü minelkitâbi (2) ve mâ hüve minelkitâb (3), ve yekuûlûne hüve min indillâhi ve mâ hüve min indillâh, ve yek... Devamı

KUR'AN'IN ANA KONULARI

2017-08-15 14:58:00
KURANIN ANA KONULARI | görsel 1

Kur’an’da ele alınan konular , bu konuya ilişkin çeşitli eserlerde ve konulara göre düzenlenen çeştli fihristlerde farklı şekillerde tasnif edilmiştir. ( sınıflandırılmıştır ) Örnek olarak; Fecr Yayınevi Yayınlarından Prof. Fazlur Rahman’ın ANA KONULARIYLA KUR’AN isimli eserinde konular : * Allah * Kişi Olarak İnsan *Toplum İçinde İnsan *Tabiat *Peygamberlik ve Vahiy *Ahiret *Şeytan ve Kötülük *İslam Toplumunun Doğuşu *Müslüman Toplumunun Mekke’deki Dini Durumu *Kitap Ehli ve Dini Ayrılıklar . Şeklinde sınıflandırılmıştır. Muvahhid Yayınlarından Nevzat Yüksel’in KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ isimli eserinde ise konular: * Yaratılış *İman *Temizlik ve İbadet *Ahlak *Dua *Tebliğ ve İrşat ( Bildirmek, duyurmak ve uyarmak, doğru yolu göstermek ) *Cihad ( Allah yolunda mücadele etmek, savaşmak ) *Aile ve Aile Hayatı *Devlet ve İdare *Hukuk *İlim ve Teknik *Ekonomi *Tarih *Kıyamet ve Hesap Günü. Olarak ele alınmıştır. Bu sınıflandırmaların hepside doğrudur, gerçektir. Başka şekilde de sınıflandırılabilinir. Sonuç olarak, Kur’an bir çok konuyu ele almıştır .Ele aldığı konular bellidir. Ele aldığı konuları tüm detayları ile ve detayları da tüm Kur’an’a dağıtıp serpiştirerek işlemiştir. Bazı mesajları yalnızca bir defa, bazı mesajları ise defalarca vermiştir. Tabii ki bunda da daha önce belirttiğimiz gibi bir hikmet ve Yüce Yaratıcının bir amacı vardır. Evet, Kur’an’a özel muhteşem özel anlatım şekillerden biri de tekrarlardır. Bazı mesajların tekrarı olduğu gibi; bazı olaylar bir defa anlatılmış bazılarının da bir bölümü tekrar, tekrar ele alınmış ama her defasında olayın farklı bir yönü vurgulanarak ve anlatım üslubu değiştirilerek.  ... Devamı

Kur'anın anlatımındaki DAĞINIK GÖRÜNTÜ nedeni

2017-08-15 14:50:00
Kuranın anlatımındaki DAĞINIK GÖRÜNTÜ nedeni | görsel 1
Kuranın anlatımındaki DAĞINIK GÖRÜNTÜ nedeni | görsel 2

Kur’an 22 ylıdan fazla bir sürede yani 22 yıl 2 ay 22 gün devam eden sürede parça parça inmiştir. Sure ve ayetlerin dizilişi bu iniş sırasına göre değil, Peygamberimiz tarafından yine vahiyle yapılan bir düzenlemeye göredir. Kur’an’da bu gün art arda bulunan sure ve ayetlerin aralarında, iniş süreleri bakımından birkaç , hatta birkaç senelik zaman farkı olanlar vardır. Kur’an mevcut düzeni bakımından, insanlığın bildiği tanıdığı tüm kitap örneklerine aykırı bir özelliktedir. * Kur’an’ın diğer kitaplar gibi bir önsözü yoktur. * * Ve yine diğer kitaplarda olduğu gibi, sınırlı konuları içeren bir bölümlenme ve konu başlıkları yoktur. * * Farklı konulu ve amaçlı ayetlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur * Öğüt ayetlerinden sonra mücadele ve savaşa ( cihad ) çağrı ayetleri, ondan sonrada hukuk kuralları ile ilgili bir ayet, daha sonra da herhangi bir peygamberin hikayesi ( kıssa ) gelebilmektedir. Bu ve benzeri özellikler ile de alışılmış yazı kurallarına ve bilinen tertip şekillerine uymamaktadır. Örnek olarak Kur’an’ın 10. sırasında yer alan YUNUS suresi inceleyelim: Bu surede, 1. ve 36. sureler arasında toplam 36 ayetle inkarcıların Kur’an hakkındaki şüpheleri ve bunlara verilen cevaplar ile şüphelerin iptali konusu işlenirken, 37. ayette inanmayanlara Kur’anla meydan okumaya geçilmekte ve bu anlatım 20 ayetle devam etmektedir. " De ki : ‘ Sizin ortak koştuklarınızdan yaratmayı önce yapacak, öldükten sonra da çevirip tekrar yapacak var mı ‘ ? De ki : ‘ Allah, mahlukatı ( yarattıklarını ) önce yaratır, sonra çevirir yine yaratır. Artık nasıl saptırılırsınız ? ‘ " ( 10 / 34 ) " De ki : ‘ Sizin ortak koştuklarınızdan hakka hi... Devamı

İnsanın Allah'a en yakın olduğu an: SECDE

2017-08-15 14:02:00
İnsanın Allaha en yakın olduğu an: SECDE | görsel 1

İbadetlerin en önemlisi NAMAZ dır. Namaz ibadetinin en önemli ve anlamlı bölümü SECDE dir. Ve SECDE İNSANIN ALLAH’A EN YAKIN OLDUĞU ANDIR. Secde tam bir acz ifadesidir. Tam bir boyun eğiş ve teslimiyettir. Nefsini, gururunu simgeleyen alnı ve burnu yerdedir. Secde insanın yaratıcısını karşısında bir HİÇ olduğunun kabulüdür. Evrende tam 300 milyar galaksi vardır. Her galakside Güneş’imiz gibi 300 milyar yıldız vardır. Her yıldızında Dünya’mız gibi ortalama 8 – 10 uydusu vardır. Bu muazzam oluşum içinde Dünyamız özeldir. Dünya üzerindeki toplam sayısı yalnızca 6-7 milyar olan insanın her biri de özeldir. Hiçbir insanın maddi ve manevi eşi ve benzeri yoktur. İşte bu insana Allah ruhundan üflemiş, yani kendi özelliklerinden vermiştir. Evrenin bir ucundan diğer ucuna mesafe, beklide 50 milyar ışık yılıdır. Bir saniyede 300 bin kilometre yol alışla 50 milyar yıl. Yüce Allah secde anında bütün bu mesafeleri yok eder, yanına yakınına gelir. Yine bizim ölçülerimizle, bize saniyenin binde biri kadar bir mesafede ve yakınımızdadır. İŞTE SECDE BÖYLE ÖNEMLİ BİR ANDIR. Ne sıkıntısı, ne derdi ve isteği varsa insan işte bu anda istemelidir. Evet, insan Yaratıcısına ne kadar iyi kulluk etmiş, iyi ahlaklı bir insan olmaya gayret etmiş, ve de Yaratıcısına verdiği sözü yerine getirmişse, yani tevbe ettiği günahlarına geri dönmemişse, O’nun yanında kredisi o oranda büyüktür. ALLAH’TAN İSTEMEĞE, İSTEĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLEMEYE YÜZÜ VE HAKKI VARDIR. Yüce Allah, insanı kendisinden bir şey istemesi için yaratmıştır. Allah RAHÎM’dir, rahmeti engindir. GANÎ’dir. Zengindir. Zenginliğinin sınırı yoktur. GAFFÂR’dır. Bağışlamasının sınırı yoktur. İnsan, başka bir insana secde ederse K... Devamı

Kur'an'ın mucizevi bir özelliği: ÜSLUBU

2017-08-15 14:16:00
Kuranın mucizevi bir özelliği: ÜSLUBU | görsel 1

Edebiyatçılar ve dil uzmanları üslûbu şu şekillerde tarif ediyorlar: "Üslûp, yazanın veya konuşanın sözü dizmesinde ve kelimeleri seçmesinde takip ettiği metottur. " "Üslûp, konuşanın ve yazanın, anlatmak istediğini dile getirmede başkalarından ayrıldığı tarzdır. " "Üslûp, konuşanın; konuşma şeklini başkalarından ayıran söz söyleme sanatıdır." Buna göre Kur’an üslûbu denince, onun söz diziminde ve kelime seçiminde diğer edebi türlerden ayrılması akla gelir. Çünkü Kur’an’ın Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu, onun üslûbu ortaya koymaktadır. Kur’an üslûbu: *** Şiirden daha ince *** Denizden daha şiddetli *** Sihirden daha büyüleyicidir. Kur’an’ın üslûp özellikleri: 1 – Kur’an’da ilk dikkati çeken husus, onun üslubunun bilinen üslûp türlerinden farklı olmasıdır. Bu özelliği ile Kur’an genellikle Arapların kullandığı ve alışık olduğu ifade tarzlarına uymaz. Çünkü onun kendine has ifade tarzları vardır. İfade tarzı, bilinen şiirin ve nesrin ifade tarzlarına bire bir uymaz. Kendine has ifade özgürlüğü ve anlatım şekli bulunduğu genel kabul görmüştür. Kur’an Allah sözüdür. Bu yüzden Allah’ın sözlerini, insanların sözlerine benzeterek ve onu insanların kullandığı metotlar ile karşılaştırarak anlamağa çalışmak yanlış olur. Doğru olan, onu ancak kendi bütünlüğü ve metotları ile anlamağa çalışmaktır. Allah’ın sözleri ile vahyolunan Kur’an , dil bakımından kolay anlaşılır bir kitap olmasına ve ekseriyetle Arap edebiyatının metotlarına uymasına rağmen, farklı bir üsl&... Devamı

AMİN sözünün anlamı ne ?

2017-08-15 13:51:00
AMİN sözünün anlamı ne ? | görsel 1

Duadan sonra, tüm semavi dinlerde ( Amin / Amen )  şeklinde söylenen sözcüğün anlamı hakkında bir fikrimiz vardır. ''  Bu duaya katılıyorum - kabul olmasını istiyorum  ''  gibi manalara geldiğini biliriz. Fatiha Suresini okuduktan ve okunmasını dinledikten sonra '' Amin '' deriz. Ben bu yazımda Mustafa İslamoğlu'nun Akabe Vakfı Yayınları'nda çıkan '' KUR'AN SURELERİNİN KİMLİĞİ '' isimli eserinde konuya ilişkin ilginç ve güzel bir açıklamaya  rastladım. ( Sayfa 28 - 29 ) Sizinle paylaşıyorum: ''  Fatiha'nın sonunda  ' Amin ' denmesi sünnettir. Amin, İbrahimi şeraiatların ortak şiarıdır. Musevi  ( Yahudi değil ), İsevi ( Hıristiyan değil ) ve Muhammedi  davetin aynı ilahi kökten yayıldığının hoş bir belgesidir. AMİN, Onaylama, doğrulama, tasdik etme, katılma, evetleme anlamına gelir. İbranice'de, --  öyle olsun, duam tutsun, kabul olsun -- çağrışımlarına sahiptir. Kelimenin eski Mısır inancında en büyük Tanrı'ya ad olarak verilen '' Amon '' dan ve kadîm Hint inançlarında varlık var edilmeden önce  ''  kün / ol '' emrinin karşılığı olan  '' om '' dan geldiği iddia edilmiştir.  Kelimenin kökeninin nereye dayandığının hiç bir önemi yoktur. Kaldı ki, kelimenin kadîm geleneklerle bağlantısı, İslam'ın insanlıkla yaşıt olduğu ve insanlığın değişmez değerlerini temsil ettiği gerçeğini doğrulamaktadır. Tüm dini geleneklerin özünde vahiyden bir pırıltı ile karşılaşmak kimseye şaşırtıcı gelmemelidir. Önemli olan Allah Resulü'nün sünneti olan  '' amin '' e yüklediği manadır. Önceki vahiylerden geriye kalan sahih / doğru  uygul... Devamı

SENDE Mİ BRÜTUS ? --- Ben de Reis !

2017-08-14 23:52:00
SENDE Mİ BRÜTUS ? --- Ben de Reis ! | görsel 1

Yazım için oluşturduğum temsili resimde görüldüğü gibi Brütus ben oluyorum. Sezar da Reis yani Recep Tayyip Erdoğan.  Reis diyor ki; Kurulduğundan bu yana  partimiz Ak Partiyi destekliyordun da, şimdi neden isyan ediyor ve muhalefet etmeye başlıyorsun ? Brutüs olan ben diyorum ki; Kurulduğundan bu yana partinizi destekledim ve ilk seçim hariç hep oy verdim. Dindar fakat taasuba yani dini bölen ve parçalayan tarikat ve cemaatlere karşı olan  biri idim. Partinin cemaat ve tarikatlara sempatisini seziyor ,bundan 8-10 yıl öncesine kadar tarikat heyetlerinin parti binalarına birinin çıktığını ve diğerinin girdiğini görüyor ve tedirgin  oluyordum.  Fakat  ekonomik, sosyal  ve teknolojik gelişmeye yönelik icraatlarınızla memleketimizi bu yönlerden çağ atlatmanızı takdir ettim ve bu güne kadar destekledim. Ak Parti bilindiği gibi Saadet Partisi' nden koptu fakat  o partinin inanç çizgisinden ne yazık ki bu güne kadar bir milimetre dahi ayrılmadı.   İnanç çizginiz neydi ? İslam'ın  gerçek kaynağı Kur'an'dan kopuk, geleneklerin dinleştiği, hurafelerin  ve zamanımızdan yani teknik ve sosyal gelişmelerden çok önce yaşamış '' din alimleri '' denen fakat bu güne göre dine bakış ve yorumları önemini yitirmiş, yani yaşadığı zamana göre iyi işler yapmış fakat bu gün için dine yaklaşım ve yorumları yetersiz kalan zatı muhteremlerin etkisinde idiniz, Kur'an'ı anlamadan  - ibadet etme amacıyla - Arapça öğrenerek okumakta, ve dini bu arapça öğretmek ve okutmak çizgisinde bıraktınız, Allah sözü olan ve bu güne kadar Allah'ın yardımı ile bozulmadan gelen dinin ilk, tek ve gerçek kaynağı olan Kur'an yanında b&... Devamı

AK Parti oy kaybı faturasını yanlış yere kesiyor !

2017-08-14 14:47:00
AK Parti oy kaybı faturasını yanlış yere kesiyor ! | görsel 1

Son referandumda Ak Partide gerileme süreci başladığı görülmüş parti üst yönetiminin etekleri tutuşmuştur.  Üst yönetiminin bundan sonraki  '' tek gündemi  '' budur.  Oy kaybının  sebebini bulmak ve durdurmak için tedbir almak. Fakat doğru tedbir alabilmek için gerçek ve doğru teşhisi koymak gerekir. İşte bu noktada parti üst yönetimi yanlış yoldadır. Gerileme yani oy kaybı sebebini teşkilatlarda, parti imajının eskimesinde  yani kendi dışında aramaktadır. Evet, yeni yetişen gençlik, özellikle,  tahsilli gençlik, artık AK Parti'yie desteklememektedir.  Parti yönetimi ne yapıyor bu konuda ?  Bir iki 20 yaşındaki genci parti yönetim organlarına almakla partinin gençleştiğini  mi sanıyor ? Gençlerin bundan sonra gençlerin AK Parti'sini desteklemeye koşacağını mı zannediyor ? YANLIŞŞ ! Teşkilatlar gayet güzel çalışıyor. Parti yönetimine bir iki genç yerleştirmekle parti ve imajı gençleşmiyor. !... PEKİ YANLIŞ NEREDE * Partinin imajı yıpranmıştır. Saadet Partisi'nden koparak oluşan bu parti, bu imajını değiştirmek için bu güne kadar  tek bir adım dahi atmamıştır. Saadet Partisinin bu günkü halk desteği ortada % 2'leri geçmiyor. Partinin silkelenip bu imajından kurtulması gerekir. Yani; dini inanışı, yorumu artık uydurulmuş din olarak vasıflanan Gelenek Dini - Atalar dini, hurafe dini olarak isimlendirilen çizgisinden yani SAADET PATİSİ  ÇİZGİSİNDEN ÇIKMALIDIR: Çünkü uyanan , aydınlanan gençler artık bu çağa göre çok geri kalmış eski islam alimleri yorumlarına PİRİM VERMİYOR DESTEKLEMİYOR. İslam'ın gerçek kaynağı olan KUR'AN ÇİZGİSİNİ öğren... Devamı

Her 50 bin yılda bir ARA KIYAMET, sonra da EVREN KIYAMETİ

2017-08-14 13:54:00
Her 50 bin yılda bir ARA KIYAMET, sonra da EVREN KIYAMETİ | görsel 1

Kur'an'da 1000 yıl ve 50 000 yıl süreler ile ilgili iki gizemli ayet var. Secde / 5 ve Meraric / 4 ayetleri. Elmalılı M. Hamdi Yazır mealinde bu ayetler: Secde / 5 :  Gökyüzünden yeryüzüne ( kadar ) yönetim işini düzenler. Sonra sizin hesap etmenizle, süresi bin yıl olan bir günde O'na yükselir. Mearic / 4 : Melekler ve Ruh ( Cebrail ) miktarı elli bin yıl tutan bir günde O'na yükselirler. Bu ayetler bugüne kadar çeşitli şekilde yorumlanmış, ayetteki Ruh kelimesi genellikle '' Cebrail '' olarak ve bazı müfessirlerce bazı ayetlerin açıklanmasında '' ilahi vahiy '' anlamında yorumlanmıştır.  Şimdi de pozitif ilimlerin bir dalında temayüz etmiş bir bilim adamı olan Nörolog Prof. Dr. Gazi Özdemir'in SON DAVET KUR'AN isimli tefsirli mealindeki bu ayetlerin yorumuna bakalım: Secde / 5 : Gökten yere kadar bütün işleri organize eden Allah'tır. Ayrıca sizin zaman hesabınızla ''  bin yıla eşit bir zaman dönemi sonunda ''  görevlilier tarafından bütün sonuçlar O'na sunulur ve gerekli düzenlemeler yapılır. Mearic / 4 : Ve O Allah ki, Me leklerin ve Ruh'un kendisine Dünya zamanı ile ''  her elli bin yılda bir gün '' , huzuruna çıktıkları Allah'tır. Şimdi de Gazi Özdemir''in içinde Ruh kelimesi geçen Mümin / 15 ayeti açıklamasına bakalım: Mümin / 15: Dereceleri arşa kadar yükselten ve her şeyin yönetildiği Arş'ın sahibi olan Allah mahşer gününün olacağı hakkında uyarılmak üzere, kendi emri ile kulunun vücuduna Ruh'u vermiş ve eğitilsin diye dünyaya göndermiştir.  Gazi Hocamız bu ayetin tefsirinde ... Devamı

Allah ile yapılan -- 7 maddeli -- anlaşma !...

2017-08-14 13:41:00
Allah ile yapılan -- 7 maddeli -- anlaşma !... | görsel 1

Allah ilahi görevlileri aracılığı ile Dünya'ya beşer olarak gönderilecek ruhlara ( Kur'an'da '' ins '' olarak isimlendirilyor )  bedenlendirilmelerinden önce  Bezm-i elest denilen ilahi toplanma yerinde '' Elest-i Birabbikum --  Rabbiniz olarak bana sadık kalacak mısınız  ?  ''  diye sorularak ve  -'' Kalu Belâ  -- Evet dediler '' diye cevaplanarak '' İns '' ( Dünya öğrencisi olan ruhlar )  ile 7 maddelik bir anlaşma yapılıyor ve bunlara Dünya yaşamı boyunca uyulacağına dair söz alınıyor.  ( A'raf / 102 -- 169 -- 172 -- 173 -- Yasin / 60 -- Taha / 115 -- Ra'd / 20 -- Maide / 7 ) ##  Dolayısı ile biz, geçmişteki o halkların çoğunu, Dünya'ya göndermeden önce yaptığımız anlaşma sırasında verdikleri sözü tutanlar olarak değil de, pek çoğunu - fasık / doğrudan sapmış - bulduk. A'raf / 102 ) ##  Rabbin, her ne zaman Ademoğullarının bellerinden soylarını çıkarmayı ( insan neslini oluşturmayı ) kararlaştırınca onlardan kendi nefsleri için söz alır ve birbirlerine birbirlerini şahit tutarak, Elest-i Birabbikum  ( Ben sizin Rabbiniz deği miyim  ? ) sorunca Kalu belâ  ( Evet şahitlik ediyoruz. Sen bizim Rabbimizsin ) derler. Biz bu işlemi, son - kıyamet / hesap gününde -  '' Biz bunu bilmiyorduk  '' demeyesiniz diye yapıyoruz.  ( A'raf / 172 ) Görüldüğü gibi böyle bir anlaşma yapılmasındaki amaç Dünya yaşamında nelere dikkat edilip uyulacağının bilinmemesine bahane bulunmasın diyedir. Bir sonraki ayette de olur da yanlış yaparlarsa atalarına hemen sığınmalarını önlemek istenmiştir. ##  Yahut,  '' Atalarımız bizden önce de Allah'a şirk koştu ve... Devamı

Eğitimde '' test sınavı '' çocukları hayata hazırlamıyor !

2017-08-14 13:30:00
Eğitimde  test sınavı çocukları hayata hazırlamıyor ! | görsel 1

Son 20-30 yıldır eğitim sistemimizde, neredeyse her eğitim kademesinde, bilginin ölçme ve değerlendirilmesinde test sınavı tek seçenek haline geldi. Test sınavı nedir ? Doğrunun 3-4 veya 5 seçenek içinden bulunması. Bunun alternatifi ne idi ? Sözlü ve yazılı sınav.  Sözlü sınavda öğrenci tahtaya kaldırılır.  Öğretmen bir kaç soru sorar, öğrenci de sorular konusunda bildiklerini sözlü olarak anlatır, aktarırdı. Tabii ki öğrenci bir büyük heyecan ve stres fırtınası altında epeyce zorlanır, yorulur ve yıpranırdı. Fakat ileridek yaşantısındaki sorularla, sorunlarla başbaşa kalacağı günlere hazırlanır ve deneyim sahibi olurdu. Sonraları sözlü sınav zorunluluğu kaldırıldı, öğrencinin derse ilgisi, takibi, katılımı gibi hususların öğretmen tarafından değerlendirilmesi ve sözlü notu olarak kayıta geçirilmesi uygulamasına geçildi. Yazılı sınava gelince; çok önceleri dersin öğretmeni sınav yapacağını önceden bildirmeden derse girince aniden çıkarın sınav kağıtlarını yazılı sınav yapacağım der ve sınavı yapardı. Öğrenciler her gün her dersten sınav yapılabilir düşüncesiyle devamlı sınava hazırlıklı olmak ihtiyacını duyardı. Sonraları haber vermeden aniden sınav yapma uygulaması kaldırıldı. Öğretmenin önceden sınav yapacağı gün ve ders saatini haber vermesi zorunluluğu getirildi. Yazılı sınavda öğretmen 3-4-5 soruyu sınav başlangıcında öğrenciye yazdırır. Sonra da cevaplar için belirli bir süre vererek sınavı başlatırdı. Öğrenci her soru hakkındaki bildiklerini soru sıra numarasını başına yazarak kendi cümle ve ifade şekli ile sınav kağıdına yazardı. Yazılı ve sözlü sınavlar öğrencinin gelecek yaşamına hazırlanması için gerçek bir eğitim aracı vazifesi gör&u... Devamı

Az fakat '' devamlı '' İBADET !...

2017-08-14 13:03:00
Az fakat  devamlı  İBADET !... | görsel 1

Kur'an'da namaz vakitleri ile ilgili olarak aşağıda Prof.Dr. Sülyman Ateş'in tefsirindeki mealleri ile 10 kadar ayetin varlığı söz konusu ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış olan Süleyman Ateş Hoca bunlardan yalnızca ikisinin namaz vakitlerine işaret ettiğini, diğerlerinin ise namaz dışındaki Allah'ı anma, tesbih ve zikir ile ilgili olduğunu ifade ediyor. Önce; geçmiş dönemler bazı Kur'an yorumcularının namaz vakitlerine işaret ettiğine inandığı fakat bilimin vardığı son gelişmelerin ışığında Kur'an'ı tefsir eden son zamanlar bazı tefsircilerince de namaz vakitlerine değil, Allah'ı zikir ve tesbih etmeye işaret ettiği düşünülen ayetleri ele alalım: 20/130 - Onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbi'ni överek tesbih; gece saatlerinin bir kısmında ve gündüzün taraflarında da tesbih et ki memnun olasın. Bu ayetin beş vakit namaza işaret edildiği ileri sürülse de bu şeklindeki yorum S.Ateş Hocamız tarafından '' zorlama '' olarak kabul edilmekte ve Allah'ı  zikir ve tesbihe işaret ettiği ileri sürülmektedir. Diğer zikir ve tesbihe işaret eden ayetler: 30/17 - Öğle ve akşama girdiğiniz zaman da, sabaha erdiğiniz zaman da tesbih Allah'ındır. 30/18 - Göklerde  ( melekler ) ve yerde, günün sonunda da, öğleye erdiğiniz zaman da hamd, O'na mahsustur. 50/39 - Onların dediklerine sabret ve Rabbi'ni  övgü ile an; güneş doğmadana önce, batmadan önce. 50/40 -  Gecenin bir kısmında ve secde arkalarında O'nu tesbih et. 52/48 - Rabbi'nin hükmüne sabret, çünkü sen, gözlerimizin önündesin ( korumamız altındasın )Kalktığın zaman Rabbi'ni övgü ile an. 52/49 - Gecenin bir kısmında ve yıldızların ardından da O'... Devamı

Engeller, sıkıntılar, bunalımlar insanı şarj ediyormuş !

2017-08-14 12:52:00
Engeller, sıkıntılar, bunalımlar insanı şarj ediyormuş ! | görsel 1

Değerli dostlar, engeller, sıkıntılar, kronikleşip hastalık boyutuna varmamış küçük çaptaki bunalımlar insanın sonraki yaşam enerjisi için faydalı ve gerekli imiş. İnsanı şarj ediyormuş.'' Sıkılan insan eğlence ve oyun gibi meşgalelerle hızlı deşarş oluyor ama, insanın verimli çalışması ve değerli bir şeyler üretebilmesi için tedrici yani yavaş yavaş deşarj olması gerekli imiş. İşte çalışmak, maddi ve manevi olarak güzel şeyler üretmesi bu tedrici deşarjla mümkün oluyor.''  [*] Şarj için ise yukarıda belittiğim gibi günlük yaşamdaki engeller, sıkıntılar ve bunalımlar gerekli. İşte onun için Yüce Allah insana günlük yaşamında önce güçlükler ve sıkıntılar veriyor, sonra da bunları gideriyor:  Bununla ilgili şu mucize beyanları veren ayetlere bakar mısınız !... Demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Boş kaldın mı kalk yorul Ve ancak Rabbi'nden ümit et. Hep O'na doğrul   ( 94/ 5,6,7,8 ) Hayatta insanın karşısına çıkan engellerle ilgili beğendiğm  şu yazıyı sizinle paylaşmadan edemedim: '' Hayat engellerle dolu bir yolculuktur.  '  Yürüdüğünüz yolda hiç bir engel yoksa yanlış yoldasınız demektir ' Engel olacak ki,  gücümüz sınansın. Engel olacak ki, sabrımız sınansın. Engel olacak ki, kararlılığımız sınansın. Engel olacak ki, engelle mücadele edecek gücümüz artsın. Hep aynı yükü taşıyan bir insanın gücünün artması mümkün değildir. Her yıl yapılan spor müsabakaları, her yıl tekrar tekrar kırılan rekorlar bir sonraki yıl rekor kırmak isteyenlere bir engel oluşturmuyor, onlara güç v... Devamı

Kur'an'daki sure sayısı 114' de '' gizlenen

2017-08-13 18:21:00
Kur'an'daki sure sayısı 114' de '' gizlenen | görsel 1

Kur'an 114 sureden oluşmaktadır. Bundan önceki  Kur'an'ın ve  surelerin anahtarı Besmele'nin  Arapça yazılımında kullanılan harflerin EBCED sayı - haff sistemindeki sayı değerleri ilgili  bulgularımdan bahsetmiştim.  Aynı şeyleri defalarca anlatmamak ve bu yazımın daha iyi anlaşılabilmesi için önceki iki yazımın (*) okunması faydalı olacaktır. Kur'an'ın 114 olan toplam sure sayısına bu defa Hicr Suresi 87. ayetinde  bahsi geçen MESANİ şifresinin bir önceki '' Besmele'nin ilk 7 harfinde ne şifreleniyor  '' başlıklı yazımda anlattığım - tarafımdan bulunan - şifre anahtarını bu sayıda uygulayalım, Bu defa ikişer katlamayı iki kademeli yapalım: 114 sayısını  yanyana iki defa yazarak  6 haneli 114114 sayısını oluşturalım. Sonra da mesani kilidi anahtarını bir defa daha kullanalım:  Bu 6 haleli sayının rakamlarını ikişer eşleştirelim. Çıkan üç sayıyı toplayalım: 11 + 41 + 14  =  66 Bu sayıyı daha önceki iki yazımı okuyanlar hemen tanımışlardır. ALLAH kelimesi yazımında kullanılan 4 arap harfinin EBCED sayı-harf sistemindeki toplam değeri Elif - Lam - Lam - He   *******  1+30+30 + 5  =  66 KUR'AN'IN TOPLAM SURE SAYISIN DA  ALLAH KELİMESİNİ SİMGELEYEN  66  SAYISI  GİZLENMİŞ, ŞİFRELENMİŞ !... VE DİKKAT ! BESMELE'NİN  ilk 7 Harfinde de Kur'an'ın 114 olan SURE SAYISI GİZLENMİŞ, ŞİFRELENMİŞ olduğunu hatırlayalım. *  -- ''  Besmele harflerindeki  sır  '' Besmelenin ilk 7 harfinde şifrelenen ne  ?  ''    ... Devamı

Besmele'nin '' ilk 7 harfi '' nde şifrelenen ne ?

2017-08-13 17:14:00
Besmelenin  ilk 7 harfi nde şifrelenen ne ? | görsel 1

Bundan öncek son '' BESMELE HARFLERİNDEKİ  SIR  '' başlıklı yazımda, Besmele'nin  Kur'an yani Arap harfleri ile yazımındaki harflerinin  dökümünü vermiştim.  Hatırlayalım, Be - Sin - Mim - Elif - Lam - Lam - He - Elif - Lam - Rı - Ha - Mim - Nun - Elif - Lam - Rı - Ha - Ye -Mim Görüldüğü gibi Besmele harfleri üç bölümden oluşuyordu. Kırmızı renkle işaretlediğim  ilk 7 harfi  içeren bölüm Allah'ın Adıyla  anlamını içeriyordu Bu harfler ve yine bu yazımda açıkladığım EBCED sayı-harf sistemindeki  sayı değerleri da şöyle idi: 2 - 60 - 40 - 1 - 30 - 30 - 5 Bu harflerin sıfırları atıldıktan sonraki mutlak sayı değerlerini de yazalım:   2 - 6 - 4 - 1 - 3 - 3 - 5 ------------------------------------------------------------ Burada duralım ve Hicr Suresi 87. ayetindeki MESANİ  sırrını ele alalım: '' Ve lekad âteynâke seb'an minel Mesaniy vel-Kur'an'el aziym  '' Anlamı;  ''   And olsun ki biz sana 7 mesaniyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.  '' Bu ayetin düğümü özelliğindeki  mesani kelimesi, çifter çifter bükülüp kıvranarak katlanmak  anlamındadır. ------------------------------------------------------------- Ben bu anlamı burada --  haddim olmayarak  -- şöyle yorumladım ve uyguladım. Bu 7 harfin ebced değerleriniden oluşturduğum mutlak sayı değerlerini sondan ikişer ikişer eşleştirdim,  ilk harf tek kaldı ve  sonra toplamlarını aldım: 2 + 64 + 13 + 35  = 114 Bu harfler ile ilgili mutlak sayı değerlerini ikişer ikişer katlayarak elde ettiğimiz sayılar toplamı  114 çıktı. NEDİR  114 ? Kur'an'daki toplam sure sayısı Son... Devamı

BESMELE HARFLERİNDEKİ '' SIR ''

2017-08-13 13:34:00
BESMELE HARFLERİNDEKİ '' SIR '' | görsel 1

Kur'an'daki her ayetin başında bulunan Besmele 19 Arap harfiyle yazılır. Bu harfler:Be - Sin - Mim - Elif - Lam - Lam - He   ===   Elif - Lam - Rı  - H a - Mim - Nun  ===  Elif - Lam - Rı - Ha - Ye - Mim   İlk 7 harf:  BİSMİLLAH  ( açık okunuşu: BİSMİ ALLAH ) ---  Anlamı: ALLAHIN ADIYLA Sonraki 6 harf : ERRAHMAN  ( açık okunuşu: EL-RAHMAN )  ---  Anlamı: RAHMAN  ( Esirgeyen ve bağışlayan ) Son 6 harf:  ERRAHİYM  ( açık okuşu: EL-RAHİYM ) ---  ( Merhametli ve şefkatli )   Tam okunuşu:  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM: Anlamı: Esirgeyen ve bağışlayan, merhametli ve şefkatli  Allah'ın adıyla   Burada bir açıklama yapayım:  Kur'an'ın indiği dönemde Araplar rakam kullanmamakta idiler ve Arap alfabesindeki  harflerin her birine bir sayı değeri vermişlerdi. ELİF ( 1 )  Be ( 2 ) gibi tek haneli saylar  Ye ( 10 )  KEF ( 20 ) gibi iki haneli sayılar, KAF ( 100 ) RI ( 200 )  gibi üç haneli sayılar ve yalnızca ĞAYIN ( 1000 ) harfine mahsus olmak üzere dört haneli bir sayı olarak kullanıyorlardı. Böylece 28 harfi bulunan  ( LAMELİF  harfi alfabeye dahil değildir. Sonradan yazımı kolaylaştırmak amacıyla Lam ve Elif haflerini birleştiren bir işaret oluştururulmuştur ) Arap alfabesindeki her harfin bir sayı değeri vardır. Bu bilgi ışığında ALLAH kelimesindeki  harflerin sayı değeri ve toplamlarına bakalım. Yukarıda Besmele harfleri içinde koyu renkle işaretlediğimiz  4 harfin sayı değerlerini ve toplamını alalım: ELİF - LAM - LAM - HE  EBCED sistemindeki sayı değerleri:  1  +  30  +  30  + 5  =  66 Evet Allah sözcüğünün  harflerinin sayo değerleri toplamı  ''  66  ''  sonucunu ver... Devamı

Fotoğraf

2017-08-12 23:06:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2017-08-12 23:04:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

70 YAŞINDA GELEN SEVDAM !...

2017-08-12 11:39:00
70 YAŞINDA GELEN SEVDAM !... | görsel 1

Bu resimdeki Demir. 3 ay sonra 4 yaşını dolduruyor Bu fotoğraf çekildiğinde henüz iki yaşını doldurmamıştı. Evdeki sehpanın üzerine bir tişörtünü serdi. Nereden bulduysa evin ütüsünü de getirdi. Bana kablosunu elektrik fişine takmamı işaretle anlattı. Ben takar gibi yaptım. Sonra da başladı ütü yapmaya. Resme dikkatli bakın. Nasıl da ciddi. Nasıl da yaptığı işinden emin.  İşine nasıl da odaklanıyor ? Vee minnacık elleri yaptığı işe çok yakışıyor, yatkın ve becerikli. İşte bu benim torunum Demir. 70 yaşımda gelen sevdam... Bundan 50 sene kadar önce 20'li yaşlarımın başındayım. Çalıştığım kurumun meslek lisesi mezunu olarak İzmir Alsancak'ta bulunun Demiryolu Garda şef-teknisyenim. Alsancak Gar - Liman ve banliyösü Şirinyer- Buca Gaziemir yol bölümünün bakım ve gözetimden sorumlu '' Yol Kısım Şefi '' görevindeyim. O hat bölümün yük taşımasımasından sorumlu yük ambarı'nda Alsancak'ta. Müdürü'de yaşlıca, iri yarı, boylu poslu, bir adamcağız. Ağır başlı, vakur, hani denir ya - müdür gibi müdür - karşıdan gör, ceketinin düğmelerini ilikle. Yani insanda saygı hissi uyandırıyor. Bir gün bu müdürün emekli olduğunu duyduk. İşin ilginç yanı evi de  o civarlarda olan muhteremi sık sık dışarıda görmeye başladık. Yanında da  4- 5 yaşlarında şık giyimli bir kız çocuğu. Sabahtan akşama kadar onunla beraber. Sokakta, parkta, limanda. Adeta çocuğun emireri olmuş. Hiç yanından ayırmıyor. Sonradan öğrendik ki, torunumu imiş. Çalışan kızının kızı. Adam emekliliğini tamamen ona adamış. Arkadaşlarımla birlikte biraz tuhafımıza gitti, yadırgadık. '' Koskoca adam, küçücük bir çocuğun kölesi olmuş !... Devamı

Kur'an'la ilgili yanlış bilinen bir bilgiyi düzeltelim

2017-08-12 11:03:00
Kur'an'la ilgili yanlış bilinen bir bilgiyi düzeltelim | görsel 1

Orijinal Arap harfleri ile yazılmış 604 hacminde, toplam 114 sureden oluşan Kur'an'ın toplam ayet sayısı genellikle ''6666'' adet olarak bilinir ama neredeyse bütün meal ve tefsirlerde bu şekilde yar alan bu bilgi yanlıştır. Kur'ın tüm surelerinin ayet sayıları alt alta yazılıp toplandığında sonuç:''6236''  sonucu çıkmaktır.  Bu 6666 şeklindeki yanlış bilginin sebebi zannımca Allah sözcüğünün dört Arap harfinin toplam EBCED ( sayı - harf ) değerinin toplamının 66 olmasından kaynaklanmaktadır. Geçmişte hesap makinesi olmadığı zamanlarda böyle çok sayılı toplama işlemini yapmak ve yapıldığında doğru sonuca ulaşmanın zor olduğu dönemlerde her halde iki 66 sayısı yanyana getirilerek, Allah'tan inen Kur'an, Allah lafzı ile ilişkilendirilerek 6666 sayısı benimsenmiş olabilir. Sonuç olarak KUR'AN TOPLAM  6236 AYET'TEN İBARETTİR. Devamı

EVLİ KADINLARA ÇİFT SOYADI '' KARGAŞA '' SI !..

2017-08-12 10:49:00
EVLİ KADINLARA ÇİFT SOYADI '' KARGAŞA '' SI !.. | görsel 1

Soyadı Kanununda bir değişiklikle evli kadınlara kızlık soyadlarını da kullanma hakkı getirildi. Evlenmeden önce kariyer yapmış, iş hayatında belirli bir yer edinmiş. Yani soyadı ile marka olmuş kadınlar için bu hak makul görülebilir. Ama, ev kadınları ve ismi ve soy adı ile toplumda tanınmış durumda olmayan sıradan kadınlar da bu hakkı pek sevdiler ve hemen kullanmaya başladılar. Bu kanunun çıkmasından sonra evlenen kadınlar uyguluyordu. bu hakkı. Bir baktık ki 20 - 30 yıl önce evlenmiş tanıdığımız kadınlar da kızlık soyadlarını kullanmaya başlamışlar. Ve mesela Facebook'ta tanıdığımız ve hatta akrabamız olan kadınların yeni çift soyadlı kimlikleri ile karşımızda görünce afallıyoruz.  --- Yahu bu bizim akrabamız olan ...... mı acaba ? İsmi benziyor, soyadının biri de benziyor, ama yabancı bir soyadı daha var. Bu kim ? sorusu ile bir an için bocalıyoruz. Soyadı bir aile kurumunu temsil ediyor ve ailenin birliğini bütünlüğünü simgeliyor. İsmi ve soyadı ile kişinin hangi aileden olduğu hemen anlaşılıyordu. Şimdi artık bir kargaşa söz konusu: Çift soyadı olanın adı da çift ise, mesela benim annem çift isimli. Ne olacak 4 kelimeli ve uzun bir isim. Sonra bazı kişilerin soyadları da bir kaç kelimeden oluşuyor ve uzuyordu. Şimdi ola ki bir kadının kızlık soyadı da uzun bir kelime ise bir zamanlar bazı Güney Amerika ülkelerinde görülen komik karmaşa da ülkemide de karşımıza çıkmayacak mı ? Mesela Sabiha Neriman Gülleroğlu Hacıeminoğlu Sonuç olarak bu uygulama komik ve sevimsiz durumlar yaratacak. Ben derim ki; Evli kadınlara çift soyadı hakkı olsun ama her isteyene değil, evlenmeden önce ismi marka olmuş ve kimliği ile kişiliğini vurgulayan bir duruma gelen kadınlar evlendiğinde mahkemeye müracaat etsin. Tek bir celse ile verilecek kararla hakim bu ha... Devamı

AK PARTİ'DE TEŞKİLAT MI, MERKEZİN ZİHNİYETİ Mİ DEĞİŞMELİ ?

2017-08-12 01:46:00

2002 yılında katıldığı ilk seçim hariç Ak Partiyi bu güne kadar oyumla destekledim. Dindar sayılırım. Ama Ak Partiyi dine yakın göründükleri için değil, ekonomik, teknik ve soysa hayattaki icraatları sebebiyle destekledim. Vatandaşlık görevlerimi yaparken dini esas alsa idim Ak Partiye hiç oy vermezdim.   Ülkemizde  İslam Dininin uygulanmasında belirgin  iki yaklaşım var: GELENEKSEL  İSLAM:   Kur’an’da ‘’ Atalar Dini  ‘’ diye isimlendiriliyor. Mezhep ve tarikatların – insan yorumlarının – hurafelerin, Kur’an dışı uygulama ve inançların yoğun  olduğu  İslam yaklaşımı. KUR’AN’DAKİ  İSLAM:  Tarihi eski ama son 30 yıl içinde  rahmetli   Prof. Dr. Yaşar Nuri hoca’nın  ilk ve etkin olarak  öne çıkardığı yaklaşımdır. İslam Dininin uygulanmasında tek kaynak olarak Kur’an hükümleri kabul edilir. İşte Ak Parti kurucuları ve ileri gelenleri içinden koptukları Saadet Partisi inanç sistemi olan  tarikatlara  sıcak bakan GELENEKSEL İSLAM çizgisindedirler Ak Partisi ülkemiz yönetiminin başında olduğu 15 senedir  bu gelenek islamı çizgisinden bir milimetre dahi sapmamamışlardır. Tabii ki insanların inançlarına müdahale edlemez ve karışılamaz. Saygı gösterilmesi gerekir. Fakat bu inançları doğrultusunda aldıkları, soysal, siyasal, ekonomik kararlar, yaptıkları uygulamalar tüm insanımızı ve ülkemizi etkilemektedir. Müfredatı  Geleneksel  İslam öğretisini esas alan İmam Hatip okullarının yaygınlaştırıması, Fetö deneyimine rağmen  cemaat ve tarikatların  bazılarına sıcak bakmaları , yakın dirsek temasında bulunmaları  ve bazılarının kuran kursları, öğrenci yurtları gibi faaliyetlerini d... Devamı

YIRTIK PANTOLON MODASI '' REFAH '' ŞIMARIKLIĞIDIR !...

2017-08-11 18:52:00
YIRTIK PANTOLON MODASI  REFAH  ŞIMARIKLIĞIDIR !... | görsel 1

Terzilik bundan 40 - 50 sene öncesine kadar toplumda önemli bir yeri olan gerçek bir meslekti. Çünkü hazır giyim yani konfeksiyon sektörü yok denecek kadar azdı, gelişmemişti. Giysi ihticınızın kumaşını kumaş satan mağazalardan satın alırdınız bir terziye götürürdünüz. Bazı terzilerde kumaş da bulunur, ondan alırdınız. O da ölçünüzü alır, keser, biçer, eğer diktireceğiniz giyside ceket ve palto ile manto gibi üst giysileriniz varsa, size prova için bir gün verirdi, siz de o gün giderdiniz, kabaca, geçici olarak dikilmiş veya teyelle bir araya getirilmiş giysi taslağını terzi size giydirir. bedeninize uygun bir hale getirecek derecede  düzenleme yapar, toplu iğne ile tutturur, işaretler ve provanız biterdi. Bir kaç gün sonra da size teslim ederdi. Bir pantolonun dikimi yarım gün, ceketin dikimi de, eğer terzi ustanın başka bir işi yoksa 2-3 gün sürerdi. Nasıl ki konfeksiyon giyim üretimi gelişti terzilik mesleğidi arka planda kalmaya başladı. 30 - 40 senedir de, hazır dikilmiş olarak alınan giysileri, kısaltma, daraltma, bedeninize tam uyum sağlama ve tamirat düzeyine indi. İstisnalar dışında anlattığım eski usul terzilik tamamen kalmadı. Bunları nereden biliyorum? Rahmetli babam terzi idi ve benim 18 yaşıma, liseyi bitirdiğim tarihe kadar çocukluğum ve gençliğimde boş zamanlarım ve yaz tatillerim tüm vaktimi babamın dükkanında çıraklık yapmakla geçti. Pek istekli olmadığım için, ütü yapmaktan başka terzilik konusunda pek bir şey öğrenmedim. Babam da tahsil yapma isteğim  ve başarılı öğrenciliğim sebebiyle beni zorlamadı. Zamanla konfeksiyon sanayii oldukça gelişti. Giysilerde toplu üretim sebeyle ucuzladı. Öyle ki - kumaş hariç - yalnızca terzi de dikim  parasına - kal... Devamı