Allah, Hangi Davranışları Sever ?

2008-07-02 16:50:00

Kur’an’da hiçbir ayette Allah, ‘’ beni seviniz ‘’ dememektedir. Zaten böyle bir istek de O’ ndan gelemez. Çünkü gerçek büyük olan böyle bir hafifliğe düşmez. Ama Yüce Allah kimleri ve hangi tür davranışları sevdiğini çeşitli ayetlerde, tek tek açıklamıştır.İşte o ayetler:‘’ ..... İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. ‘’iyilik edenleri sever. ‘’ ( 2/195 )‘’ ... Şüphesiz Allah, çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. ‘’tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. ‘’ ( 2/222 ) ‘’ ..... Allah, sabredenleri sever. ‘’ ( 3/146-147 )‘’ .... Allah, güzel davrananlar sever. ‘’ ( 3/148 )‘’ .... Şüphesiz Allah, tevekkül edenleritevekkül edenleri sever ‘’ ( 3/159 )Not: Tevekkül: Allah’tan gelene razı olmak.‘’ .... Çünkü Allah, adil davrananları sever. ‘’ ( 5+42 )‘’ ... Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları severkendine karşı gelmekten sakınanları sever‘’ Şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. ‘’  ‘’ ( 61/4 ) ‘’ ( 9/4 )... Devamı

KURTULUŞA ERMEK !

2008-07-02 15:32:00

 Kurtuluşa ermek ‘’ sık sık karşılaştığımız ve ilgimi çeken bir deyimdi. Kur’an’da geçtiği yerleri buldum:‘’ Ey kavmim bu ne hal ? Ben sizi , siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. ‘’ kurtuluşa çağırıyorum( 40/41 )t arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi şu soruların cevabını arayalım:Kurtuluşa ermek ne demektir ?Kimden veya neden kurtulunacaktır ? Bu sorunun cevabı da Kur’an’da var:‘’ Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. ‘’ ( 3/185 )‘’ ( o günün azabı ) kimden savuşturulursa, gerçekten ( Allah ) ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur ( 6/16 ) Demek ki ‘.’ kurtuluş ‘’ Cehenneme girmemektir.Kurtuluş için en kestirme yol O‘’ Allah’a karşı gelmemek ‘’ tir. ’ nu tanımak.O’ na boyun etmek.O’ nun gösterdiği yoldan sapmamak.Emirlerini yerine getirmektir. ‘’ Ey iman edenler ! Kat ka... Devamı

İBADETİN ANLAMI

2008-06-20 20:07:00

  Allah,** Engüzel biçimde yarattığı,** Yeryüzünde halife yaptığı,** Bütün yarattıklarından üstün kıldığı,** Göklerde ve yerde ne varsa hepsini hizmetine sunduğuİnsanı, kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. İnsanın bu görevi yerine getirebilmesi için;* Ona akıl, fikir ve yetenek vermiştir.* Peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle bu görevini nasıl yapacağını bildirmiştir.Allah, insanı ibadet etmekte zorlamamakla birlikte, ısrarla kendisine ibadet etmesini emretmiş, ibadet edenlere ödül, etmeyenlere ise ceza vaad etmiştir. İbadet kavramı Kur'an'da en çok kullanılan kavramlardan biridir. İbadet kelimesi türevleri ile birlikte Kur'an'da 250 defa geçmektedir.İbadet mükellef insanın nefsinin istememesine karşılık Rabbine saygı için yaptığı hareket, yapılması sevap olan, Allah'a yakınlık ifade eden itaattir. Bir söz ve davranışın ibadet olabilmesi için iman, samimiyet ve iyi bier niyetin bulunması gerekir.Kur'an'da Allah'a ibadet** O' nu tek bir ilah olarak tanıyıp iman etmek,** Yaratıcı, terbiye edici, rızık verici ve mabud olarak sadece O' nu kabul edip enmir ve yasaklarına itaat etmek,** Salih amel (iyi davranış ve iş ) ve hayır fiil işlemek,** O' na dua etmek,** Huzur ve sükun içinde tam bir terbiye ve vakarla hükmüne boyun eğmek,** Söz ve hareketlerde, kalp ve vücut azaları ile O' na saygı göstermek,** Teslimiyeti belirtmek,** Büyüklenmeyi ve baş kaldırmayı terk etmek,** Sadece O'na kulluk etmek,** Bütün noksan sıfatlardan tenzih edip (arındırıp ) O' na secde etmek, yüceltmek,** Helal ve haram kılınanlara dikkat ile emir ve yasaklar ile ilgili bütün hükümleri uygulamak,** Nimetlere şükretmek,** Belalara sabretmek,** İnsanların haklarına riayet edip onlara, şefkat ve merhamet etmek,** İman, ahlak, namaz, hac, zekat, oru&cc... Devamı