Kur'an'da Allah'ın anlatıldğı ayetler

2017-08-23 13:12:00
Kuranda  Allahın anlatıldğı ayetler |  görsel 1

Bu konuyu üç şekilde ele alabiliriz:
*** Tamamında Allah'ın tanıtıldığı yani anlatıldığı ayetler.
*** Bir kısmında ve genellikle son kısmında Allah'ın tanıtıldığı ayetler
*** Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili ayetler:


*** Tamamında Allah'ın anlatıdığı ayetler:
Tamamında Allah’ı anlatan ayetlerin toplamı 837 dir. Bu şekilde Allah’ın tanıtılması toplam 228 defa ele alınmış ve 837 ayet – Kur’an’ın %13.4 ü hacminde – Allah’ı anlatılması ve tanıtılmasına ayrılmıştır.
Bu tür ayetlerin en çok bilineni Ayet'ül-Kürsi'dir

Ayetü’l-Kürsi

Allah’a imanı, en üst düzeyde ve insanın bütün varlığına nüfuz edecek bir bilinç halinde anlatan ve Peygamberimiz tarafından " Ayetlerin En Büyüğü " şeklinde vasıflandırılan bu ayet, Bakara Suresi 255. Ayetidir. Ayetü’l- Kürsi olarak isimlendirilmiştir.

" O Allah ki, O’ndan başka tanrı yoktur.

O Hayy’dır ( ezeli hayat sahibi ) Kayyûm’dur. ( Varlığı kendisindendir )

O’ nu ne uyku tutar ne uyuklama.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi

O’ nundur. O’ nun katında, O’ nun izni olmadan şefat edecek kim var ?

O, kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Kulları ise , O’ nun ilminden, ancak O’ nun dilediği kadar kavrayabilirler.

O’ nun Kürsüsü ( tahtı ) gökleri ve yeri kaplamıştır; her ikisini de görüp gözetmek O’ na ağır gelmez.

O pek yüce, pek büyüktür. " ( 2 / 255 )

*** Son kısmında Allahın anıldığı ayetler

Bazı ayetlerde ise bir olay anlatılır veya mesaj verilir. Son kısmında ise Allahı tanıtan isim ve sıfatlar yer alır. Allah’ın bir veya genellikle iki bazan da daha çok isim ve sıfatı zikredili.r : ( anılır )

" Onlar sırf, ‘’ Rabbimiz Allah’tır dedikleri için yurtlarında çıkarıldılar. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler herhalde yerle bir edilirdi. Allah, kendine yardım edene elbette yardım eder. Allah elbette Kavî’dir, Azîz’dir. " ( 22 / 40 )

Allah’a kavuşmayı umanlara gelince, şu bir gerçek ki, Allah’ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, Semî’dir, Alîm’dir. " ( 28 / 5 )

" Müminler o insanlardır ki, Allah’a ve O’ nun resulüne inanırlar. Resulle beraber, ortaklaşa bir iş üzerinde bulundukları zaman, ondan izin almadan çekip gitmezler. O senden izin isteyenler var ya, onlar Allah’a ve O’ nun resulüne iman edenlerdir. Bazı uğraşları için senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için af dile. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. " ( 25 / 62 )

" Andolsun ki biz Lokman’a şu yolda hikmet verdik: ‘’ Allah’a şükret. ‘’ Şükreden kendi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli : Allah, Ganî’dir, Hamîd’dir. " ( 31 / 12 )

İçinde ikiden fazla isim ve sıfat geçen ayetlere örnek:

" Evvel O’ dur, Âhir O, Zahir O’ dur, Bâtın O ! O her şeyi hakkıyla bilir. " ( 57/ 3 )

*** Allah’ın isim ve sıfatlarının özelliklerini belirleyen ayetler:

( 5 ) En güzel isimler Allah’ındır ( 7 / 180 – 17 / 110 – 20 / 8 – 36 / 82 – 40 / 68 )

( 4 ) Bütün üstün sıfatlar Allah’ındır. ( 16 / 60 – 20 / 114 - 30 / 27 - 40 / 15 )

( 1 ) Allah’ın adı yücedir. ( 55 / 78 )

Allah’a dua ederken O’nun isimleri ile dua edilmesini öneren şu ayete dikkat edelim:

" En güzel isimler Allah’ındır; O’na onlarla dua edin. O ‘nun isimlerinde yanlış tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. " ( 7 / 180 )

 

NOT: Bu sınıflandırma tarafımızdan yapılmıştır.

Kategorilerim

0
0
0
Yorum Yaz