BESMELE HARFLERİNDEKİ '' SIR ''

2017-08-13 13:34:00
BESMELE  HARFLERİNDEKİ  '' SIR '' |  görsel 1

Kur'an'daki her ayetin başında bulunan Besmele 19 Arap harfiyle yazılır.

Bu harfler:Be - Sin - Mim - Elif - Lam - Lam - He   ===   Elif - Lam - Rı  - H a - Mim - Nun  ===  Elif - Lam - Rı - Ha - Ye - Mim

 

İlk 7 harf:  BİSMİLLAH  ( açık okunuşu: BİSMİ ALLAH ) ---  Anlamı: ALLAHIN ADIYLA

Sonraki 6 harf : ERRAHMAN  ( açık okunuşu: EL-RAHMAN )  ---  Anlamı: RAHMAN  ( Esirgeyen ve bağışlayan )

Son 6 harf:  ERRAHİYM  ( açık okuşu: EL-RAHİYM ) ---  ( Merhametli ve şefkatli )

 

Tam okunuşu:  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM:

Anlamı: Esirgeyen ve bağışlayan, merhametli ve şefkatli  Allah'ın adıyla

 

Burada bir açıklama yapayım: 

Kur'an'ın indiği dönemde Araplar rakam kullanmamakta idiler ve Arap alfabesindeki  harflerin her birine bir sayı değeri vermişlerdi. ELİF ( 1 )  Be ( 2 ) gibi tek haneli saylar  Ye ( 10 )  KEF ( 20 ) gibi iki haneli sayılar, KAF ( 100 ) RI ( 200 )  gibi üç haneli sayılar ve yalnızca ĞAYIN ( 1000 ) harfine mahsus olmak üzere dört haneli bir sayı olarak kullanıyorlardı. Böylece 28 harfi bulunan  ( LAMELİF  harfi alfabeye dahil değildir. Sonradan yazımı kolaylaştırmak amacıyla Lam ve Elif haflerini birleştiren bir işaret oluştururulmuştur ) Arap alfabesindeki her harfin bir sayı değeri vardır.

Bu bilgi ışığında ALLAH kelimesindeki  harflerin sayı değeri ve toplamlarına bakalım.

Yukarıda Besmele harfleri içinde koyu renkle işaretlediğimiz  4 harfin sayı değerlerini ve toplamını alalım:

ELİF - LAM - LAM - HE 

EBCED sistemindeki sayı değerleri:  1  +  30  +  30  + 5  =  66

Evet Allah sözcüğünün  harflerinin sayo değerleri toplamı  ''  66  ''  sonucunu vermektedir.

Şimdi gelelim BESMELE harleri ve sayı değerlerine:

1  --   Be.......2

2   --  Sin.....60

3   --   Mim...40

4   --   Elif.......1

5   --   Lam....30

6   --   Lam....30

7   --    He.......5

-------------------------

8   --    Elif.......1

9   --    Lam....30

10  --   Rı.....200

11  --   Ha........8

12  --   Mim.....40

13  --   Nun.....50

-------------------------

14  --   Elif.........1

15  --   Lam......30

16  --   Rı........200

17  --   Ha ..........8

18  --   Ye..........10

19  --   Mim.......40

*********************************

Şimdi bu harflerin EBCED değerleri toplamını alalım:

2+60+40+1+30+30+5+1+30+200+8+40+50+1+30+200+8+10+40  ==  786

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şimdi benim bulduğum bir sistemle  bu harflerin sayı değerlerindeki sıfırları atalım, yalnız tek haneli mutlak sayı değerlerini alalım ve toplayalım:

2+6+4+1+3+3+5+1+3+2+8+4+5+1+3+2+8+1+4  ==  66

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda açıklamasını yaptığım ve bir üst bölümde Allah kelimesinin  Ebced karşılığı değerlerini kırmızı renk ile işaretlediğim gibi Kur'an yani Arap harflerinin Ebced sayı değerleri toplamı   66 idi. Son bulduğumuz 19 harfin sıfırları atılmış  mutlak sayı değerlerinin toplamı da 66

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tevafuku ( uyumluluğu ) görüyormuunuz ?

Allah kelimesinin harflerinin toplam sayı değeri ( 66 )  Besmelenin 19  harfinin mutlak sayı değerleri toplamında da şifrelenmiş, gizlenmiş:  ( 66 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kur'an'ın anlam zenginliği ve büyüklüğünün yanında da  yazımındaki harflerinde de sırlar ve şifreler var. 

Bu kadar ince  ve uyumlu hesabı ve dengeyi Allah'tan başka kim kurabilir ?

 

NOT: Bu bulgu bana aittir ve benim konu ile ilgili kştabım ve yazılarımdan başka yerde yoktur

 

 

253
0
0
Yorum Yaz